Asiantuntijaryhmä selvitti – Covid-19 voi ilmetä pitkäkestoisena noin joka toisella aikuisella

Rokotteet vähentävät pitkäkestoisen covid-19-taudin riskiä ja oireita. (Kuvituskuva Fotolia)

Yleisiin oireisiin kuuluvat erityisesti uupumus, hengenahdistus ja kognitiivisten toimintojen häiriöt.

KORONAVIRUS Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijaryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen kotimaisen konsensuslausuman pitkäkestoisesta covid-19-taudista eli niin sanotusta long covidista. Konsensuslausuma on muodostettu useiden tutkimusten, kirjallisuuskatsausten ja ryhmän kokousten avulla.

Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan pitkäkestoisen covid-19-taudin oireet alkavat kolmen kuukauden kuluessa covid-19-infektion alusta, kestävät vähintään kaksi kuukautta eikä niille ole muuta selitystä.

Yleisiin oireisiin kuuluvat erityisesti uupumus, hengenahdistus ja kognitiivisten toimintojen häiriöt sekä myös monet muut jokapäiväistä toimintaa haittaavat oireet. Pitkäkestoista covid-19-tautia on määritelty myös toisin.

Asiantuntijaryhmän lausumasta selviää, että määritelmästä riippuen pitkäkestoinen covid-19 ilmenee noin joka toisella aikuisella SARSCoV-2-infektion jälkeen ja noin yhdellä viidestäkymmenestä lapsesta. Esiintyvyys on suurempi sairaalahoitoa vaatineen taudin jälkeen, mutta sairaus voi ilmetä myös vähäoireisen tai oireettoman infektion jälkeen.

Taudin mekanismeina on kuvattu toistaiseksi, että virus infektoi useita elimiä. Seurauksena on pitkittyneen tulehduksen, kudosvaurion ja immuunipuolustuksen häiriö, johon voi liittyä sekä hyytymisen että hermoston säätelyn häiriö. Sairauteen liittyvä huomattava psykososiaalinen kuormittuneisuus voi myös vaikuttaa oireiluun. Pitkäaikaisia vaikutuksia ei tunneta.

Asiantuntijaryhmä toteaa lausumassaan, että käytössä olevat mRNA-rokotteet vähentävät infektioon sairastuvilla pitkäkestoisen covid-19-taudin riskiä ja vaikuttavat usein edullisesti sen oireisiin.

Taudin hoito on toistaiseksi oireenmukaista ja kokemusperäistä. Monitekijäisen sairauden lähestymistavaksi suositellaan moniammatillista hoitoa ja kuntoutusta. Osana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota hyvinvointialueilla lienee nykyisiä terveyskeskuksia paremmat mahdollisuudet muodostaa moniammatillisia tiimejä, joissa on laajaa osaamista.

Long covid -tautia koskeva tutkimuksellinen tieto ja kokemus karttuvat Suomessa ja kansainvälisesti koko ajan. Pitkäkestoista covid-19-tautia koskevia vertaisarvioituja tutkimuksia on jo nyt tuhansia. Systemaattinen tiedonhaku tuotti asiantuntijaryhmän käyttöön yli 10 000 osumaa.

Asiantuntijaryhmän toimikausi alkoi 1.9.2021 ja jatkuu 31.12.2022 saakka. Ryhmä analysoi edelleen pitkäkestoisesta covid-19-taudista kertyvää tietoa ja päivittää konsensuslausumaa vuoden 2022 aikana.

Lue myös: Tutkijat löysivät yhteyden – suomalaisilla yleinen geenimuoto voi altistaa vakavalle COVID-19-taudille

Kommentoi Facebookissa