Autoilu puolitetaan, parkkipaikat poistetaan, pyöräilijöitä palkitaan – näinkö Suomi liikkuu vuonna 2045?

Onko tavallinen autoilija laillista riistaa tulevaisuuden liikennesuunnittelijoille?

Onko tavallinen autoilija laillista riistaa tulevaisuuden liikennesuunnittelijoille? (Kuva Fotolia)

Fossiilisten polttoaineiden veroja nostettaisiin, ja polttoaineet kiellettäisiin lopulta kokonaan.

LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriön liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä on koonnut kolme vaihtoehtoista skenaariota liikenteen päästöjen poistamiseksi. Työryhmän väliraportissa todetaan, että yhtä yksinkertaista ja helppoa tietä siihen ei ole.

Ilmastonmuutoksen torjumisessa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen poistaminen on merkittävä osa ratkaisua, sillä esimerkiksi Suomessa liikenne muodostaa noin viidenneksen näistä päästöistä. Valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa esitetyn tavoitteen mukaan Suomen tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

– Suuria päästövähennyksiä aikaansaavat toimet on välttämätöntä käynnistää juuri nyt, jos aiomme torjua ilmastonmuutoksen maailmanlaajuiset katastrofaaliset seuraukset yhteiskunnallemme. Meidän on oltava valmiita tekemään vaikeiltakin tuntuvia ratkaisuja, työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Juhapekka Ristola toteaa.

Ilmastopolitiikan työryhmän palvelu-, bio- ja tekno-skenaarioiden tarkoituksena on tuoda esille eri tekijöiden vaikutuksia liikenteen päästöjen määrään sekä eri polkuihin liittyviä erilaisia toimenpidekokonaisuuksia. Varsinainen toteuttamiskelpoinen toimenpideohjelmaehdotus ja sen vaikutusarvioinnit esitellään loppuraportissa joulukuussa 2018. Työryhmässä on edustus muun muassa keskeisistä ministeriöistä ja yliopistoista sekä yritysten edustajia.

Työryhmä on luonut kolme toisistaan selvästi erottuvaa skenaariota, muutospolkua, jotka tuovat esille eri tekijöiden vaikutuksen päästöjen määrään. Ajatuksena on, että näiden toimenpiteiden joukosta viisaasti valitsemalla voidaan vähentää ja lopulta kokonaan poistaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöt.

Bio-polussa päästöjä vähennetään luopumalla fossiilisista polttoaineista ja ottamalla käyttöön uusiutuvia tai entistä vähäpäästöisempiä polttoaineita. Fossiilisen polttoaineen korvaajana dieseliä tehtäisiin puusta ja bensiiniin sekoitettaisiin 30 prosenttia etanolia. Ongelmaksi muodostuu kestävällä tavalla tuotettujen biopolttoaineiden saatavuus ja hinta. Tarvetta biopolttoaineisiin siirtymiseen on tieliikenteen lisäksi lentoliikenteessä ja vesiliikenteessä, mikä kasvattaa kysyntää.

Tekno-polussa päästöjä vähennetään pääosin hyödyntämällä liikennevälineiden teknologista kehitystä muun muassa siirtymällä sähköautoihin. Visiossa Suomessa on vuonna 2045 noin kolme miljoonaa sähkö- tai vetyautoa. Fossiilisten polttoaineiden veroja nostettaisiin, ja polttoaineet kiellettäisiin kokonaan vuonna 2045. Polttoaineverotulojen menetys korvattaisiin muilla veroilla tai esimerkiksi tiemaksuilla.

Palvelu-polussa päästöjä pienennetään vähentämällä päästöjä tuottavan liikenteen kilometrejä, erityisesti kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä. Tavoite on vähentää autoilu alle puoleen vuoteen 2045. Parkkipaikkoja ei rakenneta, niitä vähennettäisiin 70 prosenttia ja jo olemassa olevien tilalla tehtäisiin taloja. Tiemaksuilla nostettaisiin yksityisautoilun hintaa, pyöräilijöitä sen sijaan palkittaisiin.

Työryhmän työ jatkuu sidosryhmien ja kansalaisten näkemysten kartoittamisella. Vuoropuhelua käydään erikseen järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa sekä sosiaalisessa mediassa. Syksyn aikana työryhmä hahmottelee toteuttamiskelpoisen ehdotuksen toimenpideohjelmasta.

Loppuraportissa työryhmä kokoaa yhteen yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi keinot, joilla kotimaan liikenne muutetaan nollapäästöiseksi vuoteen 2045 mennessä. Samalla tarkastellaan, onko päästöttömyyteen mahdollista päästä jo nopeammin.

Lue myös: Autopaikka taloyhtiössä voi maksaa jopa kolmesataa euroa kuukaudessa – parkkiruutuja ei silti riitä kaikille

Kommentoi Facebookissa