Autokanta vanhenee Suomessa – yleisin henkilöauto on harmaa Toyota

Liikenteessä on 355 000 Toyotaa, sen omistaa useamoi kuin joka kymmenes.

Liikenteessä on 355 000 Toyotaa, sen omistaa useamoi kuin joka kymmenes. (Kuva Toyota)

Henkilöautoja on rekisterissä reilut kolme miljoonaa, vaihtoehtoiset käyttövoimat tasaisessa kasvussa.

AUTOT Liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä on jatkanut tasaista kasvuaan. Ajoneuvorekisterissä oli kesäkuun 2017 lopussa noin neljä miljoonaa autoa. Näistä henkilöautoja oli 3,4 miljoonaa. Pakettiautoja oli reilu 400 000, kuorma-autoja oli 150 000 ja muita autoja 30 000. Liikennekäytössä autoista oli 3,2 miljoonaa. Henkilöautoista liikennekäytössä oli noin 2,7 miljoonaa.

Suosituimmat merkit henkilöautoille olivat Toyota (355 000 kpl), Volkswagen (297 300 kpl) ja Volvo (218 000 kpl). Eniten henkilöautoja oli liikennekäytössä Uudellamaalla (714 000 kpl) ja vähiten Keski-Pohjanmaalla (37 000). Suosituimmat värit henkilöautoille olivat harmaa, punainen ja sininen.

Henkilöautoja on viimeisen 10 vuoden aikana ensirekisteröity vuosittain 90 000–140 000 kpl. Kuluvan vuoden ensirekisteröinnit tulevat mitä luultavimmin olemaan samassa haarukassa, kun kesäkuun loppuun mennessä henkilöautoja oli ensirekisteröity jo yli 60 000 henkilöautoa.

Tarkasteltaessa samalla ajanjaksolla liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrää, voidaan sen sijaan havaita, että ajoneuvojen määrä on kasvanut melko tasaisesti vuosittain.

– Ensirekisteröintien määrässä ei ole havaittavissa varsinaista trendiä suuntaan tai toiseen, vaan määrä vaihtelee pitkälti suhdanteiden mukana vuodesta toiseen, Trafin osastopäällikkö Toni Pallaspuro toteaa.

Kesäisin autoja on tosin niin sanottujen kesäautojen takia liikennekäytössä hieman normaalia enemmän, joten tuorein luku saattaa näyttää hieman liian suurta kasvua.

– Joka tapauksessa henkilöautokannassa on havaittavissa selvä tasainen autojen määrän lisääntyminen, Pallaspuro sanoo.

Tästä voidaan päätellä, että henkilöautoja on otettu viimeisen 10 vuoden aikana käyttöön enemmän kuin niitä on poistunut ajoneuvokannasta. Kun ajoneuvokantaan jää enemmän vanhoja autoja kuin sinne tulee uusia, niin seurauksena ajoneuvokannassa olevien henkilöautojen keski-ikä kasvaa eli kanta vanhenee.

Henkilöautojen keski-ikä 2007–2017. Vuoden 2017* luvut on laskettu 30.6. ajoneuvorekisteristä ja ne ovat ennakollisia.
Henkilöautojen keski-ikä 2007–2017. Vuoden 2017* luvut on laskettu 30.6. ajoneuvorekisteristä ja ne ovat ennakollisia. (Kaavio Trafi)

Uusien autojen päästöt ovat laskeneet huomattavasti viime vuosina. Tästä johtuen autokannan vanhenemisesta huolimatta autojen keskimääräiset päästöt ovat kuitenkin laskeneet samaan aikaan. Päästöihin olennaisesti vaikuttaa autojen käyttövoima. Yleensä tavallista autoa vähemmän CO2-päästöjä tuottaa ns. vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimiva auto. Termillä viitataan muulla käyttövoimalla kuin bensiinillä tai dieselillä kulkevaan ajoneuvoon.

– Vaikkakin vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus uusissa ajoneuvoissa on kasvanut viime vuosina melko dramaattisesti, niin osuus koko ajoneuvokannasta on vielä tällä hetkellä melko pieni, Pallaspuro kertoo.

Hybridit, joissa ei ole latausmahdollisuutta, luetaan käyttövoimaltaan bensiinikäyttöisiksi. Tällaisia ajoneuvoja on liikennekäytössä tällä hetkellä noin 20 000. Yhteenlaskettuna liikenteessä on siis lähes 31 000 muulla kuin puhtaasti bensiinillä tai dieselillä kulkevaa ajoneuvoa. Koko ajoneuvokannasta tämä on reilun prosentin verran.

– Tämä ei vielä kuulosta paljolta, mutta kehitys on ollut varsin nopeaa. Vuonna 2007 vastaava osuus oli vain 0,02 prosenttia, Pallaspuro sanoo.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus on kasvanut vuodesta 2007 vuosittain keskimäärin 50 prosenttia joka vuosi. Mikäli kasvu jatkuu samanlaisena, niin hyvin pian merkittävä osuus autoista kulkee muulla kuin bensiinillä tai dieselillä. Kaaviossa teoreettinen ennuste mahdollisesta osuuden muutoksesta lähivuosina.

– Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrän lisääntyminen on myös kiinni hyvin pitkälti mallitarjonnan laajentumisesta sähköautojen ja lataushybridien tarjonnan kasvaessa. Samalla ihmisten asenteet uusia teknologioita kohtaan muuttuvat. Tekniikan kehittyessä ennakkoluulot pienenevät”, Pallaspuro pohtii.

Kommentoi Facebookissa