Binäärioptiot – sijoitusmaailman tulokas?

Kuva Unsplash

Binäärioptiot ovat tapa sijoittaa ja se saattaa olla monelle suomalaissijoittajalle melko tuntematon käsite. Ne ovat käytännössä digitaalisia optioita, eli keino käydä kauppaa verkkomaailmassa. Tutustumme binäärioptioihin tässä artikkelissa tarkemmin.

Binäärioptiot ovat digitaalista kaupankäyntiä, joissa sijoitukset perustuvat hyödykkeen arvon muutoksiin. Sijoituksissa arvioidaan, miten kohteena olevan hyödykkeen arvo vaihtelee. Binäärioptioiden käytännöt poikkeavat perinteisistä kaupankäyntitavoista, joita ovat esimerkiksi osakekauppa. Sijoittajan tulee tietää niiden yksityiskohdista ja riskeistä riittävästi.

Binäärioptioiden käytäntöjä 

Binäärioptioiden käytännöt ovat erilainen tapa sijoittaa ja käydä kauppaa. Sijoittajan tehtävänä on muodostaa teoreettisia arviointeja valitsemansa hyödykkeen arvon vaihtelusta. Arviointi vaatii paljon kokemusta ja tietämystä markkinoista, joten aloittelijan kannattaa selvittää huolellisesti binäärioptioiden lainalaisuuksia ennen sijoituksia.

Binäärioptioiden riskit ovat erittäin korkeat, mikä vaatii entistä enemmän kokemusta ja analyyttisiä taitoja sijoittajalta. Sijoittajan tulee tietää tarkkaan myös esimerkiksi binääriasetuksista – lue lisää ja tarkista tämä binääriasetusten lähde.

Lisäksi sijoittajan pitää olla varma binäärioptioiden turvallisuudesta. Turvallisuus on tunnetusti oleellisin asia kaikessa verkkotoiminnassa, erityisesti sijoittamisessa. Binäärioptioita haluavan kaupantekijän pitäisi valita luotettava ja turvallinen välittäjä. Välittäjistä voi lukea tietoa verkosta, jossa alaan perehtyneet laativat niistä arviointeja.

Asiassa pitää olla tarkkana, koska markkinoilla liikkuu säänneltyjä ja sääntelemättömiä yrityksiä. Turvallinen kaupankäynti binäärioptioilla riippuu pitkälti välittäjän valinnasta, johon kannattaa käyttää riittävästi aikaa paneutumista.

Sijoittaminen kuin vedonlyöntiä 

Binäärioptiot ovat Suomessa jokseenkin tuntematon sijoitusmuoto, mutta se on kasvattanut suosiotaan viime vuosien aikana. Suosion kasvu on johtunut pääosin binäärioptioiden yksinkertaisesta toimintamallista. Toimintamallissa vaaditaan usein pieni alkusijoitus ja se voi sisältää monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia.

Binäärioptioissa sijoittaja ei koskaan omista sijoittamaansa kohdetta. Tämä on binäärioptioiden keskeisin idea. Omistamisen sijaan sijoittaja laatii sopimuksen kauppapaikalla, jossa kyseistä optiota tarjotaan. Tämän takia binäärioptioiden toimintaa voi verrata tietyllä tapaa vedonlyöntiin. Siinä kohteita tarjotaan tavallisesti eri tasoilla, jotka vaihtelevat huippukohteista arvaamattomiin kohteisiin.

Jos sijoittaja aikoo tähdätä huippukohteisiin, on voiton mahdollisuudet todennäköisempiä pitkällä aikavälillä. Huippukohteiden löytäminen on tässä oma haasteensa, koska kohteita on niin paljon. Jos sijoittajaa kiinnostaa lyhyempi jännitys, lyö hän vetoja todennäköisemmin summamutikassa. Tämä taktiikka nakertaa varallisuutta yleensä pitkällä aikavälillä.

Binäärioptiot ja osakesijoittaminen vertailussa 

Sijoittaminen elää uutta vaihettaan Suomessa ja yhä useampi suomalainen vaikuttaa olevan kiinnostunut säästämisestä ja sijoittamisesta. Tämän voi havaita esimerkiksi sijoittamiseen liittyvien tapahtumien määrässä ja sitä käsiteltävien mediasisältöjen, kuten podcastien suosiossa. Ilahduttavaa on, että sijoittamisesta tuntuu olevan kiinnostunut yhä laajempi joukko. Sijoittajien joukossa on enenevissä määrin esimerkiksi nuoria ja naisia.

Perinteistä sijoittamista ja säästämistä ovat esimerkiksi osake- ja rahastosijoittaminen. Niitä voi harrastaa esimerkiksi pankin välityksellä. Niiden rinnalle on tullut pienemmän marginaalin sijoitustapoja, joihin voidaan laskea esimerkiksi kryptovaluutat. Ne ovat saaneet huomiota paljon valtakunnallisissa medioissa, joissa kirjoitetaan niiden riskeistä ja arvonheilahteluista.

Binäärioptiot ovat vielä melko tuntematon sijoitus- ja kaupankäyntitapa suomalaisille, mutta se on ottamassa entistä enemmän jalansijaa. Jos binäärioptioita verrataan osakesijoittamiseen, voidaan yhdeksi eroavaisuudeksi todeta pääoman määrä. Binäärioptioissa vaaditaan nimittäin pienempää pääomaa. Binäärioptioihin ei yleensä sisälly välityspalkkioita, joita osakekaupoissa joutuu tavallisesti pulittamaan.

Strategia binäärioptioissa 

Binäärioptioiden markkinoilla on erilaisia strategioita. Strategioiden esiintyminen on tavallista lukuisassa muussakin kaupankäynnissä ja niistä voi olla hyötyä. Sijoittajan kannattaa tuntea markkinoiden perustoiminnat ja niiden tavallisia käytäntöjä.

Kun perusteet on hallussa, voi trendejä ja suuntauksia aistia herkemmin. Niitä voi hyödyntää sijoituspäätöksissään. Strategiat kannattaa ottaa haltuun alusta lähtien ja myös aloittelevan sijoittajan kannattaa tutustua niihin. Kun markkinatuntemus kehittyy, alkaa hyvän strategian valinta todennäköisemmin helpottua.

Binäärioptioissa on useita strategioita, eikä sijoittajan tarvitse tietää niistä kaikkea. Muutama tunnistaminen riittää, kunhan tietää niiden taustat. Taustojen tietäminen auttaa hyödyntämään strategiaa kaupankäynnissä.

Mitä strategioita on olemassa? 

Binäärioptioiden strategioihin kuuluvat muun muassa trendi- ja pinokkiostrategia. Tämän lisäksi tarjolla on myös yhden kohteen strategiaa ja tuki- sekä vastustuslinjoja. Yhden kohteen strategian malli lienee yksinkertaisin, koska siinä sijoitetaan ainoastaan yhteen kohteeseen. Trendistrategiassa haistellaan markkinoiden trendejä, minkä ideana on analysoida linjoja. Sijoittaja pyrkii tulkitsemaan niistä erityisesti muutoksia.

Pinokkiostrategian ideana on etsiä arvoa, joka eroaa selkeästi markkinoilla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kohteen arvo on joko selkeästi laskettava tai nostettava. Oletuksena on, että jyrkkä muutos enteilee tilanteen kääntymistä.

Tuki- ja vastustuslinjat ilmentävät kohteen hintaan liittyviä muutoksia tietyn suunnan mukaisesti. Tukilinjan kohdassa hinta on pysähtynyt, eli se ei voi enää laskua. Vastustuslinja kertoo kohdan, jonka yläpuolelle hinta ei enää kohoa. Binäärioptioiden strategioihin kannattaa tutustua tarkemmin, jotta sijoittaja osaa valita itselleen mieluisimman strategian.

Sääntelemätön kaupankäynti

Perinteiset optiot ovat lähes poikkeuksetta säänneltyjä. Niissä sovelletaan sääntelyitä, jotka liittyvät johdannaissopimuksiin. Binäärioptioihin liittyvä kaupankäynti on sen sijaan tyypillisesti sääntelemätöntä. Suuri osa kaupankäynnistä suoritetaan verkossa toimivissa kauppapaikoissa.

Binäärioptioiden kaupankäynti on monipuolistunut sääntelyn puutteesta. Myös internetin yli tapahtuva toiminta on kasvattanut kirjoa. Kolikon kääntöpuolena on rikollinen toiminta, jota nähdään binäärioptioissa. Sitä voi siinä mielessä verrata kryptovaluuttoihin, jota käytetään valitettavasti esimerkiksi rahanpesussa.

Artikkeli on yhteistyökumppanimme tuottamaa sisältöä.

Kommentoi Facebookissa