Eduskunta kannatti Suomen Nato-hakemuksen jättämistä – selkeä äänestystulos 188–8

Eduskunta hyväksyi ulkoasianvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton. (Kuva Eduskunta)

Presidentti Sauli Niinistö päätti valtioneuvoston esityksestä, että Suomi ilmoittaa kiinnostuksensa käydä keskustelut Natoon liittymisestä.

NATO Eduskunta hyväksyi täysistunnossa kannanoton valtioneuvoston selonteoista turvallisuusympäristön muutoksesta ja Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon.

Eduskunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaisesti Suomi hakee Nato-jäsenyyttä. Lisäksi eduskunta edellyttää, että se saa ajantasaisesti tietoa jäsenyyshakemuksen käsittelyn etenemisestä.​

Täysistuntokäsittelyn palautekeskustelulla pohjana oli ulkoasianvaliokunnan mietintö. Mietinnön esitteli ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho, joka totesi esittelypuheenvuorossaan Suomen tekevän turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa lisätäkseen turvallisuutta.

– Ulkoasiainvaliokunta toteaa, että nykyinen ja näköpiirissä oleva tilanne edellyttää toimia Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi. Nato-jäsenyys muodostaa pidäkevaikutuksensa ansiosta vahvan lisäsuojan Suomen turvallisuudelle. Jäsenyyden keskeinen lisäarvo Suomelle ja koko Euroopalle on sen konflikteja ehkäisevä vaikutus. Ulkoasiainvaliokunta katsoo, että Suomen tulee hakea Naton jäsenyyttä täysimääräisin oikeuksin ja velvollisuuksin.

Esittelypuheenvuoron jälkeen eduskuntaryhmät pitivät omat puheenvuoronsa ja sen jälkeen keskustelu jatkui ennakolta varattujen puheenvuorojen mukaisesti. Keskustelussa vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi jätti valiokunnan mietinnön kannanotosta poikkeavan ehdotuksen, jota saman puolueen edustaja Johannes Yrttiaho kannatti.

Eduskunta äänesti asiasta ja hyväksyi äänin 188-8​ ulkoasianvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton. Nato-jäsenyyttä vastaan äänestivät lopulta Mustajärven ja Yrttiahon lisäksi vasemmistoliiton Merja Kyllönen, Anna Kontula, Veronika Honkasalo sekä Katja Hänninen, perussuomalaisten Mika Niikko ja Valta kuuluu kansalle -eduskuntaryhmän Ano Turtiainen.

Poissa olivat keskustan Hannakaisa Heikkinen, SDP:n Suna Kymäläinen ja vasemmistoliiton Matti Semi. Heikkinen on juuri saanut lapsen, Kymäläinen ja Semi olivat poissa koronan vuoksi. Kolmikosta vain Semi olisi kertomansa mukaan äänestänyt jäsenyyttä vastaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö päätti valtioneuvoston esityksestä, että Suomi ilmoittaa Pohjois-Atlantin liitolle kiinnostuksensa käydä keskustelut Natoon liittymisestä, ja asettanut valtuuskunnan Suomen liittymisestä käytäviin keskusteluihin Naton ja sen jäsenvaltioiden kanssa.

Suomen kiinnostuksenosoitus liittymisestä ja liittymiskeskusteluiden käynnistämisestä annetaan Naton pääsihteerille ulkoministerin allekirjoittamalla kirjeellä. Kirjeen vastaanottamisen jälkeen Nato käsittelee asiaa ja päättää Suomen kutsumisesta liittymiskeskusteluihin.

Liittymiskeskusteluissa katetaan viisi osa-aluetta: poliittiset kysymykset, oikeudelliset kysymykset, resurssikysymykset, tietoturvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä puolustus- ja sotilaalliset kysymykset.

Tasavallan presidentin asettamaa Suomen valtuuskuntaa johtaa ulkoministeri Pekka Haavisto ja varapuheenjohtajana toimii puolustusministeri Antti Kaikkonen. Valtuuskunnassa on jäseniä ulkoministeriöstä, puolustusministeriöstä, puolustusvoimien pääesikunnasta ja valtiovarainministeriöstä. Ulkoministeriö on lisäksi määrännyt valtuuskunnan asiantuntijat.

Lue myös: Presidentti ja pääministeri vahvistivat, että Suomi hakee Nato-jäsenyyttä – ”Tämä on historiallinen päivä”

Kommentoi Facebookissa