Euroopan lääkevirastoa haetaan Suomeen – Helsinki kisassa mukana

– Euroopan lääkeviraston sijoittumisella Helsinkiin olisi merkittäviä elinkeinopoliittisia vaikutuksia, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

– Euroopan lääkeviraston sijoittumisella Helsinkiin olisi merkittäviä elinkeinopoliittisia vaikutuksia, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. (Kuva AOP)

Helsinki lupaa virastolle sujuvan siirtymän, kaupunki sijoittuu hyvin elämänlaadun vertailuissa.

LÄÄKEVIRASTO Suomi jätti tänään EU:lle hakemuksensa Euroopan lääkeviraston saamiseksi Helsinkiin.

– Euroopan lääkeviraston sijoittuminen Helsinkiin takaisi toiminnalle sujuvan siirtymän ja vahvistaisi koko Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Haluan kiittää valtiota hyvästä yhteistyöstä poikkeuksellisen kireällä aikataululla toteutetussa hakuprosessissa, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Euroopan lääkeviraston sijoittumisella Helsinkiin olisi merkittäviä elinkeinopoliittisia vaikutuksia. Virasto vahvistaisi kaupungin mukaan Helsingin profiilia kansainvälisenä lääke-, hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan keskittymänä. Lisäksi Helsingin tunnettuus kasvaisi.

Suomessa jo sijaitseva Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ja Euroopan lääkevirasto (EMA) muodostaisivat merkittävän ihmisten terveyden suojelun huippuosaamisen keskuksen.

– Jo nyt Helsingin alue on Euroopan parhaita paikkoja terveysalan ja terveysteknologian tutkimukselle, kehitykselle ja liiketoiminnalle. Helsingin life science -ekosysteemin kehitystä tukee vahvasti Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin yhteistyöhanke Health Capital Helsinki. Euroopan lääkevirastolle olisi hyötyä tästä hankkeesta, Vapaavuori sanoo.

Suomi tarjoaa kustannustehokasta ja logistisesti sujuvaa ratkaisua Euroopan lääkeviraston sijoittamiseksi Helsinkiin. Vapaavuoren mukaan EU ja lääkeviraston johto ja henkilökunta voivat luottaa siihen, että kaikki toimii ja siirtymä Lontoosta Helsinkiin on sujuvaa.

Helsingissä on kaupungin mukaan maailmanluokan koulutusjärjestelmä ja kansainvälisiä kouluja. Helsinki lupaa myös vahvistaa englanninkielistä päivähoito- ja opetustarjontaansa. Lisäksi valtio sitoutuu kasvattamaan Helsingin eurooppalaisen koulun kapasiteettia. Helsinki sitoutuu järjestämään räätälöidyn neuvontapalvelun viraston henkilöstön sujuvaa asettautumista varten.

Helsingin kaupunki teki hakemusta varten alustavan kiinteistökartoituksen ja löysi neljä kiinteistöä, jotka soveltuisivat Euroopan lääkeviraston käyttöön erinomaisesti.

– Helsingillä on tarjota erittäin tasokkaat ja kilpailukykyiset sijaintivaihtoehdot, Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva toteaa.

Euroopan kemikaalivirastossa Helsingissä työskentelee 500 henkilöä 27 Euroopan unionin jäsenmaasta. Tänään EU:lle jätetyssä Euroopan lääkeviraston hakemuksessa korostetaan Euroopan kemikaaliviraston työntekijöiden kartoitettuja kokemuksia nykyisestä kotikaupungistaan Helsingistä.

Vastaukset heijastelevat Helsingin korkeita sijoituksia useissa kansainvälisissä elämänlaadun vertailuissa. ECHA:n henkilökunta ja etenkin johto ovat arvostaneet nimenomaan tehokkuutta, toimivuutta, hyviä liikenneyhteyksiä ja sitä, että kaikki on lähellä.

– EU:n virastoista ECHA:ssa on pienin vaihtuvuus. Ihmiset, jotka tulevat Helsinkiin, eivät halua täältä pois. Helsingissä työn ja vapaa-ajan yhdistäminen on mutkatonta, Rinkineva sanoo.

Päätös Euroopan lääkeviraston uudelleensijoituksesta tehdään 20. marraskuuta EU:n yleisten asioiden neuvostossa. Hakemusta Euroopan lääkeviraston saamisesta Helsinkiin on valmisteltu yhteistyössä valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Kommentoi Facebookissa