Finnwatchin raportti paljastaa – Suomessa toimii kymmeniä verovälttelyä tarjoavia yrityksiä

Televisioetsivä Jim Bergeracilla riittäisi Jerseyn saarella töitä myös tutkiessa veroja vältteleviä yrityksiä.

Televisioetsivä Jim Bergeracilla riittäisi Jerseyn saarella töitä myös tutkiessa veroja vältteleviä yrityksiä. (Kuva Fotolia)

Muun muassa Kevan rahasto kierrätti brittikiinteistöjen sijoitusrahat Jerseyn veroparatiisin kautta.

VEROVÄLTTELY Finnwatchin tänään julkaistu raportti kertoo Suomessa toimivan kymmeniä verosuunnittelupalveluita tarjoavia yrityksiä. Osa yrityksistä on suunnitellut tai avustanut verojärjestelyjä, joita on tuomioistuimissa todettu veronkierroksi. Alan toiminta on kirjavaa ja sääntely puutteellista.

– Yhteiskunnalle haitallista veroparatiisitaloutta ei olisi ilman verojärjestelyjä suunnittelevia ja toteuttavia asianajajia, konsultteja ja pankkeja. Tästä huolimatta veronkierrossa avustaminen on Suomessa laillista, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala sanoo.

Finnwatchin raportissa verokonsulttien toimintaa on selvitetty muun muassa eläkelaitoksiin tehdyillä tietopyynnöillä ja yrityksille suunnatuilla kyselyillä. Raporttia varten tietoja kartoitettiin yli 80 yrityksen osalta.

Osa Finnwatchin kyselyyn vastanneista avoimesti toimineista yrityksistä kertoi, että joitain niiden suunnittelemia tai avustamia järjestelyjä on katsottu Suomen tuomioistuimissa veronkierroksi. Kansainvälisesti tuomioistuimissa käsiteltyjä tapauksia on paljon – Finnwatchin raportti listaa näistä parisenkymmentä.

Raportissa esitellään lisäksi eläkelaitos Kevan brittiläiseen kiinteistösijoitukseen liittyvää aggressiivista verojärjestelyä, jossa hyödynnettiin verokonsultteja. Rockspring UK Value II -rahaston verovälttely toteutettiin perustamalla rahastolle holding-yhtiö veroparatiisina tunnetulle Jerseyn saarelle.

Jerseyläinen holding-yhtiö perusti edelleen useita uusia yhtiöitä Jerseyn saarelle, ja vasta nämä yhtiöt hankkivat kiinteistöjä Isosta-Britanniasta. Suoran kiinteistösijoituksen sijaan Kevan rahasto siis kierrätti rahat Jerseyn kautta.

Vastauksessaan Finnwatchille Keva pitää järjestelyä tavanomaisena kansainvälisenä rahastosijoituksena, eikä sitä ole suunniteltu erityisesti Kevaa varten.

Yritysten halukkuus avata toimintaansa vaihteli suuresti. Esimerkiksi iso osa tunnetuista veropalveluita tarjoavista asianajotoimistoista jätti vastaamatta Finnwatchin kyselyyn.

– Olisimme halunneet tietää, ovatko yritysten suunnittelemat tai avustamat verojärjestelyt törmänneet oikeusistuimiin. Ilmeisesti monet eivät halunneet antaa näitä tietoja julkisuuteen, Vartiala sanoo.

Finnwatch muistuttaa, että iso osa yritysten tarjoamista palveluista on täysin normaaleja ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä verovelvoitteiden asianmukaiseen hoitamiseen ja neuvontaan liittyviä palveluita. Verosuunnittelupalveluissa on kuitenkin äärimuotoja, joiden karsiminen olisi yhteiskunnan edun mukaista.

– Haitallisen verovälttelyn arkkitehteja on vaikeaa tuoda julkisuuden valokeilaan, sillä Suomessa yritysten nimet salataan verotusta koskevista oikeuden päätöksistä. Suomi on monissa asioissa avoimuuden mallimaa, verotuksessa näin ei kuitenkaan ole, Vartiala painottaa.

Yritysten itsesääntelyyn Finnwatch ei usko, sillä verovälttelypalvelujen tarjoaminen on monille yrityksille kannattavaa liiketoimintaa.

– Yhteiskunnallisesti haitallisiin veropalveluihin tulee puuttua lainsäädäntöä tiukentamalla. Keinoja tähän ovat muun muassa verotusta koskevien oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuuden lisääminen ja veronkierrossa avustamisen kieltäminen ja sanktioiminen.

Finnwatch vaatii myös finanssi- ja vakuutussektorin yksittäisille kuluttajillekin markkinoimiin verosuunnittelutuotteisiin puuttumista. Vakuutuskuorien käyttö on lisääntynyt Suomessa räjähdysmäisesti.

– Vakuutuskuorien hyödyt tavallisille kuluttajille voivat olla marginaalisia, ja siksi niihin liittyvien veroetujen salliminen on vain haitallinen tulonsiirto valtiolta vakuutuskuoria markkinoiville yrityksille. Varakkaimpien käyttämissä ulkomaisissa vakuutuskuorissa verohyödyt voivat sen sijaan olla huomattavia, ja toimintaan liittyy lukuisia ongelmallisia verovälttelyn mahdollistavia porsaanreikiä.

  • Finnwatchin koko raportin löydät tästä

Kommentoi Facebookissa