Hirvijahti alkaa täysimittaisesti – käytössä yhteensä 100 000 hirven ja valkohäntäpeuran pyyntilupaa

Hirvieläimet liikkuvat aamu- ja iltahämärässä, kaikkien tiellä liikkujien on syytä olla tarkkana iltojen pimetessä.

Hirvieläimet liikkuvat erityisesti aamu- ja iltahämärässä, kaikkien tiellä liikkujien on syytä olla tarkkana iltojen pimetessä. (Kuva Fotolia)

Syksyn metsästyksellä tähdätään hirvikannan saamiseen tavoitellulle tasolle.

METSÄSTYS Hirven varsinainen metsästysaika alkaa lokakuun toisena lauantaina. Lapissa sekä Kuusamossa ja Taivalkoskella alkaa tuolloin metsästyskauden toinen jakso hirvien kiimarauhoituksen jälkeen. Muualla maassa vahtimismetsästyksen lisäksi koira- ja ajometsästys tulevat sallituiksi. Pyyntilupia on monin paikoin käytettävissä viime vuotta enemmän.

Sekä hirven että etenkin valkohäntäpeuran pyyntilupamäärät nousivat edelliseen vuoteen nähden. Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 54 653 hirven pyyntilupaa ja 44 300 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Hirvieläinten metsästysaikoja jatkettiin kauden loppupäästä. Hirveä saa nyt metsästää ilman koiraa tammikuun alusta 15. päivään tammikuuta saakka. Vastaavasti valkohäntäpeuraa saa metsästää ilman koiraa helmikuun alusta 15. päivään helmikuuta saakka.

Luonnonvarakeskuksen tuottamien arvioiden mukaan hirvikannan kasvu pysähtyi viime kauden metsästyksellä. Hirvikanta on kuitenkin edelleen osalla alueista tavoitetasoa tiheämpi.  Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 68 000–85 000 yksilön talvikantaan. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikanta oli viime metsästyskauden jälkeen 76 500–101 000 hirveä. Syksyn metsästyksellä tähdätään hirvikannan saamiseen tavoitellulle tasolle.

Valkohäntäpeuran metsästys on ollut sallittua täysimittaisesti syyskuun viimeisestä lauantaista lähtien. Metsästyksen tavoitteena on pienentää Etelä- ja Lounais-Suomessa viime vuosina runsastunutta valkohäntäpeurakantaa.

– Peurakolareiden vähentämiseksi peurojen metsästystä suositellaan painotettavan erityisesti alkusyksyyn, jotta peuroja olisi liikenteessä vähemmän loppusyksyllä, Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Metsästysseuroja ja -seurueita suositellaan kirjaamaan tiedot kaadetuista eläimistä sekä metsästyksen yhteydessä tehdyistä hirvihavainnoista mahdollisimman ajantasaisesti sähköiseen Oma riista -palveluun. Näin hirvisaaliin ja -havaintojen kertymistä oman metsästysalueen ympäristössä voidaan seurata ja käyttää kertyvää tietoa metsästyksen suunnittelussa hyödyksi.

Aluetason tilannetietoa hirvenmetsästyksen etenemisestä voi seurata kaikille avoimesta www.riistahavainnot.fi -palvelusta.

Lue myös: Hirvieläinten metsästys pienentää kolaririskiä syksyllä – kun olosuhteet liikenteessä ovat huonot

Kommentoi Facebookissa