Hyvityksen lisäksi Kelan asiakas voi vaatia vahingonkorvausta

Lähes 860 000 henkilöä eli 16 prosenttia Suomen koko väestöstä sai Kelalta tukea asumiseen vuoden 2016 lopussa.

Lähes 860 000 henkilöä eli 16 prosenttia Suomen koko väestöstä sai Kelalta tukea asumiseen vuoden 2016 lopussa. (Kuva Kela)

Kela hyvittää asiakkailleen perustoimeentulotuen viivästyksistä aiheutuneen haitan.

KELA Kela on selvittänyt eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle, mihin toimiin se on ryhtynyt toimeentulotuen viivästysten takia. Apulaisoikeusasiamies on esittänyt, että Kelan tulee hyvittää viivästyksistä aiheutunut haitta.

Kela maksaa hyvityksiä yhteensä noin 146 000 ratkaisun viivästymisestä asiakkaille, jotka ovat saaneet myönteisen päätöksen perustoimeentulotuesta. Hyvityksen määrä on 25–150 euroa ja niitä aletaan maksaa 22.5.2017 alkaen. Määrään vaikuttaa viivästyksen pituus ja hyvitystä ei tarvitse erikseen hakea, vaan se maksetaan automaattisesti.

Hyvitys on kertaluonteinen, ja se maksetaan tammi-huhtikuussa tapahtuneista viivästyksistä. Huhtikuun jälkeen tapahtuneet viivästykset käsitellään tapauskohtaisesti.

Jos Kelan maksama hyvitys ei asiakkaan mielestä kata hänelle aiheutunutta vahinkoa, asiakas voi esittää Kelalle vapaamuotoisen kirjallisen vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksesta pitää käydä ilmi vaaditun korvauksen määrä ja asiakkaan näkemys siitä, miten Kela on aiheuttanut hänelle vahinkoa. Kela ratkaisee vaatimukset vahingonkorvauslain mukaan.

Kela on pahoitellut kohtuutonta haittaa, jonka ruuhka on aiheuttanut asiakkaille. Tilanteen korjaamiseksi on rekrytoitu uusia työntekijöitä ja Kelassa on myös tehty ylitöitä sekä porrastettu töitä uudella tavalla, parannettu puhelinpalvelua ja verkkoasiointia.

Toimeentulotuen hakemusruuhka on saatu huhtikuun aikana purettua, ja ratkaisut pystytään nyt tekemään lainmukaisessa ajassa. Viikolla 18 hakemukset käsiteltiin keskimäärin viidessä päivässä.

Kommentoi Facebookissa