Ikäihmisten tasapainoharjoitukset osaksi arkea – harjaa hampaasi yhdellä jalalla seisten

Liikuntaharjoittelu on iäkkäille yksi tärkeimmistä keinoista ennakoiden vaikuttaa siihen, ettei kaatumisalttius lisäänny tulevaisuudessa.

Liikuntaharjoittelu on iäkkäille yksi tärkeimmistä keinoista ennakoiden vaikuttaa siihen, ettei kaatumisalttius lisäänny tulevaisuudessa. (Kuva Seniorihoiva)

Suomessa 65 vuotta täyttäneiden tapaturmista 80 prosenttia on seurausta kaatumisesta.

TERVEYS Jokainen meistä menettää tasapainonsa ja kompastuu aina silloin tällöin syystä tai toisesta. Talvisin jopa 20 000 suomalaista kuukaudessa vahingoittaa itsensä liukastuessaan.

Ikääntyvän ihmisen kaatumisriski kasvaa tasaiseen tahtiin, ja jo yksittäinen kaatuminen voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Suomessa 65 vuotta täyttäneiden tapaturmista 80 prosenttia onkin seurausta kaatumisesta tai matalalta putoamisesta.

Tavallisimpia kaatumissyitä ovat kompastuminen ja liukastuminen, joiden ehkäisy on parhaimmillaan ennakointia: poistetaan hyvissä ajoin riskitekijöitä. Näitä ovat muun muassa epätasaiset pinnat, huono valaistus ja muut esteetöntä liikkumista vaikeuttavat tekijät. Myös lääkitys ja alkoholi ovat ympäristön ohella kaatumiselle altistavia tekijöitä.

Kaatumisriskiä lisäävistä tekijöistä sisäisiin luetaan erilaiset ikääntymisen aiheuttamat muutokset, jotka vaikuttavat vanhuksen liikkumis- ja toimintakykyyn.

– Normaaleja ikääntymiseen liittyviä muutoksia ovat lihasvoiman ja kävelynopeuden sekä näön ja kuulon heikkeneminen, hengästymisalttius, tasapainon huonontuminen ja huimaus. Eri tutkimusten mukaan huimausta esiintyy 30 prosentilla 70–75-vuotiaista ja se lisääntyy lähes 70 prosenttiin yli 85-vuotiailla, toteaa Suomen Seniorihoivan palvelupäällikkö My Sundelin.

Hän on työssään sairaanhoitajana usein törmännyt ikäihmisten huimaukseen ja nähnyt kuinka se hankaloittaa ja rajoittaa heidän elämäänsä.

Kaatumisten aiheuttamien luunmurtumien ehkäisemiseksi on huolehdittava luun haurastumisen ehkäisystä sekä liikunnan että ravinnon avulla, ja esimerkiksi lonkkamurtumia voidaan ennaltaehkäistä lonkkasuojilla. Säännöllinen ruokailurytmi takaa tasaisen verensokerin ja estää mahdolliseen kaatumiseen johtavaa huimausta ja heikotusta.

Talven liukkaimpien kelien aikana liikkumista voi toki rajata kohtuuden nimissä, mutta kunhan varustelut ovat kunnossa, sään ei tarvitse saartaa ketään kotiin. Liukkailla keleillä tukea voivat tarjota erilaiset apuvälineet rollaattorista kävelykeppiin tai -sauvoihin. Myös laadukkaat nastapohjaiset kengät tai kenkiin kiinnitettävät liukuesteet tarjoavat pitoa.

Liikuntaharjoittelu on iäkkäille yksi tärkeimmistä keinoista ennakoiden vaikuttaa siihen, ettei kaatumisalttius lisäänny tulevaisuudessa. Ihminen, joka harrastaa säännöllisesti liikuntaa, kaatuu tai joutuu tapaturmaan arkiaskareissaan yleensä harvemmin kuin ihminen, joka ei liiku aktiivisesti.

Kaatumisia ehkäisevän liikuntaharjoittelun pitää olla monipuolista ja siihen tulee kuulua sekä tasapaino- ja liikkumiskykyä että lihasvoimaa kehittäviä harjoitteita.

– Tasapainoharjoituksilla voimme tehokkaasti ehkäistä kaatumisriskiä, Sundelin kertoo.

Tasapainoharjoittelulla parannetaan kehon hallintaa, vähennetään kaatumispelkoa ja turvataan pystyssä pysyminen arjen vaihtelevissa tilanteissa. Tasapainoharjoitukset on mahdollista liittää osaksi arkiaskareita, jolloin niiden hoitaminen ei tunnu työläältä.

Esimerkiksi hampaiden tai tiskien pesua voi harjoitella yhdellä jalalla seisten, ja tarpeen tullen tukea saa lavuaarista tai tiskipöydästä. Erilaisia tasapaino- ja jumppaharjoituksia voi harjoittaa myös esimerkiksi television katselun yhteydessä.

Kommentoi Facebookissa