Jo lähes puoli miljoonaa henkilöä saa Suomessa toimeentulotukea – määrä kasvoi odotetusti

Toimeentulotukea myönnettiin kaikkiaan noin 310 900 kotitaloudelle.

Toimeentulotukea myönnettiin kaikkiaan noin 310 900 kotitaloudelle. (Kuvituskuva Fotolia)

Nuorten aikuisten ikäryhmässä uusien hakijoiden kasvua oli jopa 26 prosenttia.

TOIMEENTULOTUKI Koronaepidemia lisäsi toimeentulotuen tarvetta vuonna 2020. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi 5,3 prosenttia ja henkilöiden määrä 3,5 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Toimeentulotuen menot kasvoivat 4,4 prosenttia.

Väestöstä 8,4 prosenttia ja kaikista kotitalouksista 9,9 prosenttia sai toimeentulotukea vuonna 2020. Toimeentulotukea myönnettiin kaikkiaan noin 310 900 kotitaloudelle ja 464 200 henkilölle.

Sellaisissa toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa, jotka saivat toimeentulotukea vuonna 2020, mutta eivät vuonna 2019, kasvua oli 17 prosenttia. Näitä niin sanotusti uusia toimeentulotukea saavia kotitalouksia oli noin 128 000.

Uusina hakijoina toimeentulotukea saaneet vuonna 2020, muutos ikäryhmittäin vuoteen 2019 verrattuna:

0–17 -vuotiaat: +15 % (27 394 henkilöä)

18–24 -vuotiaat: +26 % (30 354 henkilöä)

25–64 -vuotiaat: +18 % (59 958 henkilöä)

Yli 65-vuotiaat:  -5 % (10 267 henkilöä)

Juttuvinkki: Kelan tuore tutkimus – maahanmuuttajat saavat erilaisia etuuksia muuta väestöä yleisemmin

Sosiaali- ja terveysministeriö ennakoi toimeentulotuen tarpeen kasvavan ja julkaisi maaliskuun lopussa 2020 ohjeistuksen toimeentulotuen käsittelyyn koronaepidemian aikana. Ohjeistuksen mukaan sekä Kelassa että kunnissa oli osoitettava riittävästi voimavaroja toimeentulotukihakemusten käsittelyyn ja siirrettävä painopiste kiireellisiin hakemuksiin.

Vuoden 2019 toimeentulotuen asiakasmäärän lasku jäi lyhytaikaiseksi, koska koronaepidemiaa heikensi monen taloustilannetta.

– Nyt pitää huolehtia siitä, että mahdollisimman monelle tarve jää vain lyhytaikaiseksi, ettei tukeen jouduttaisi turvautumaan kovin pitkään, toteaa THL:n erikoistutkija Paula Saikkonen.

Lue myös: Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelalle – arvioidut kustannukset kolminkertaistuivat 100 miljoonaan euroon

Kommentoi Facebookissa