Joka kolmas yli 16-vuotias suomalainen on eläkeläinen – puolet saa alle 1 500 euron kuukausieläkettä

Suomessa on jo lähes 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa henkilöä.

Suomessa on jo lähes 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa henkilöä. (Kuva Fotolia)

Keskimäärin suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla.

ELÄKKEET Suomessa on jo lähes 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa henkilöä. Kaikista Suomen 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saavia on kolmannes. Joka toisessa kunnassa eläkkeensaajia on yli 40 prosenttia, ja 50 kunnassa heitä on yli puolet 16 vuotta täyttäneestä väestöstä.

– Vuonna 2008 vain kahdessa kunnassa eläkeläisten osuus yli 16-vuotiaista oli yli puolet, nyt näitä kuntia on jo 50. Muutos on ollut nopea ja heijastaa koko Suomen ikärakenteen muutosta, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Eläkeläisten osuus on suuri etenkin Itä-Suomessa. Suomen eläkeläisvaltaisin maakunta on Etelä-Savo 44 prosentillaan. Seuraavaksi tulevat Kainuu 42 prosentin ja Kymenlaakso 40 prosentin osuudella. Maakunnista vain Uudellamaalla on eläkeläisiä alle 30 prosenttia. Myös Suomen luoteisrannikolla väestö on keskimääräistä nuorempaa.

Puolet eläkeläisistä saa alle 1 500 euron kuukausieläkettä, yli 3 000 euron eläkkeensaajia on seitsemän prosenttia. Keskimääräinen kokonaiseläke oli viime vuonna 1 680 euroa kuukaudessa, runsaat 20 euroa enemmän kuin vuonna 2017. Lähes 40 prosentilla eläkeläisistä eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa. Heistä kaksi kolmasosaa on naisia.

– Suurissa eläkkeissä miesten osuus on edelleen hallitseva. Eläkkeensaajien ylimpään kymmenykseen kuuluvista naisten osuus on vajaa kolmannes. Tässä ei ole tapahtunut muutosta kymmeneen vuoteen, sanoo Palotie-Heino.

Miesten keskieläke oli 1 898 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 499 euroa eli reilun viidenneksen vähemmän. Suomen suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla, missä asuvat saivat keskimäärin 1 994 euron kuukausieläkkeen. Myös Ahvenanmaalla maksettiin maan keskitasoa korkeampia eläkkeitä, 1 808 euroa. Kaikki muut maakunnat jäävät alle maan keskiarvon. Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin maatalousvaltaisessa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa.

Kuntatasolla Kauniainen nousee omaan luokkaansa 3 059 euron keskieläkkeellään. Espoo 2 274 euroa ja Helsinki 2 090 euroa ovat kakkos- ja kolmossijoilla. Suomen pienin keskieläke on Etelä-Pohjanmaan Isojoella, 1 215 euroa.

Työkyvyttömyyseläkkeellä on noin 200 000 henkilöä eli noin kuusi prosenttia työikäisestä väestöstä. Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä laski hieman vuodesta 2017. Maakunnista väestöosuus on suurin Kainuussa ja pienin Ahvenanmaalla.

Kokonaiseläkemeno vuonna 2018 oli 31 miljardia euroa, josta työeläkkeitä oli 28 miljardia ja Kelan eläkkeitä 2,4 miljardia. Tiedot kuvaavat vuoden 2018 lopun tilannetta ja perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteistilastoon. Tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä, osittaista vanhuuseläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.

Lue myös: Nuorten eläkeläisten määrä on kasvanut – yhä useampi alle 40-vuotias saa täyttä kansaneläkettä

Kommentoi Facebookissa