Katuajotapahtumat ja mopomiitit huolestuttavat – ”Jopa hengenvaarallisia läheltä piti -tilanteita”

Poliisi toteaa, että tärkeintä on huolehtia osallisten ja sivullisten turvallisuudesta.

Poliisi toteaa, että tärkeintä on huolehtia osallisten ja sivullisten turvallisuudesta. (Kuva Poliisi)

Poliisi ja Tukes ovat huolissaan katuajotapahtumien turvallisuudesta.

LIIKENNETURVALLISUUS Poliisi ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ovat huolissaan katuajotapahtumien ja nuorten niin sanottujen mopomiittien turvallisuudesta. Tapahtumat ovat luvanvaraisia, ja ne edellyttävät järjestäjältä aina ilmoitusta poliisille ja riittäviä turvallisuusjärjestelyitä.

Kuluneen vuoden aikana tietoon on tullut joitakin cruising- ja katuajotapahtumia sekä mopomiittejä, joissa on ilmennyt vaarallista käyttäytymistä. Tilaisuuksia on yhdistänyt se, että ne on järjestetty yleiseen liikenteeseen käytetyillä alueilla eli teillä, joissa on noudatettava tieliikennelakia.

Tilaisuuksia on myös leimannut se, että niitä on järjestetty spontaanisti tai muuten ilman selkeää organisointia, jolloin tilaisuuksien turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta ei ole huolehdittu.

Erilaiset katuajotapahtumat ja mopomiitit ovat kokoontumislaissa tarkoitettuja yleisötilaisuuksia, joista on tehtävä ilmoitus tapahtumapaikan poliisilaitokselle. Tämä korostuu tilaisuuksissa, jotka järjestetään tiellä ja joissa joudutaan tekemään erillisiä turvatoimia sekä liikennejärjestelyitä.

Ilmoittamista ja muita muodollisuuksia tärkeämpää on huolehtia siitä, että tilaisuus järjestetään huolehtien osallistujien ja sivullisten turvallisuudesta sekä ennen kaikkea siitä, että tilaisuus on lainmukainen.

– Poliisi ja Tukes ovat omassa toiminnassaan huomanneet, että katuajotapahtumissa ja mopomiiteissä on ollut jopa hengenvaarallisia läheltä piti -tilanteita, jotka olisi voitu estää ennalta tilaisuuden huolellisemmalla suunnittelulla, kertoo poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta.

– Pieni ohjausvirhe ja suistuminen aiotulta uralta on aiheuttanut loukkaantumisia virallisten ratojen ja muiden turvallisten paikkojen ulkopuolella. Vaaratilanteisiin on yleensä liittynyt näyttämisen halu ja välinpitämättömyys omasta ja muiden turvallisuudesta.  Järjestäjän vastuulla ja tilaisuudesta ilmoittamisella onkin merkitystä nimenomaan turvallisuuden kannalta.

Spontaanisti, mutta puutteellisesti järjestetystä tilaisuudesta voi joutua vahingonkorvaus- ja jopa rikosvastuuseen. Lievemmillään tilaisuuden järjestäjä voi saada sakkorangaistuksen kokoontumisrikkomuksesta ja tilaisuuden osallistujat sakkoja tai liikennevirhemaksuja tieliikennelain vastaisesta menettelystä.

– Synkimmillään järjestäjän ja osallistujien loppuelämää voi varjostaa vakava loukkaantuminen tai jopa kuolemantapaukset. Miltä tuntuu, jos kaveri jää alle tai joku loukkaantuu tekojen seurauksena? kysyy ylitarkastaja Kari Koponen Tukesista.

Turvallisen tilaisuuden järjestäminen alkaa ilmoittamisella poliisilaitokselle ja hyvällä suunnittelulla. Tukesin verkkosivuilta löytyy ohjeita ja tietoja, jotka auttavat varmistumaan turvallisuudesta tällaisessa toiminnassa, kuten kiihdytys- ja nopeusajotapahtumien turvallisuus -ohje.

Lue myös: Moottoripyörällä keulinut nuori törmäsi kävelijään – tajunsa menettänyt jalankulkija toimitettiin sairaalaan

Kommentoi Facebookissa