Kesälomalta lisätuloja Airbnb-vuokrauksella? – Lakimies listaa asiat, jotka on syytä ottaa huomioon

Oman asunnon lyhytaikaisesta Airbnb-vuokrauksesta saadut tulot ovat veronalaisia. Siihen liittyvät kulut ovat kuitenkin vähennyskelpoisia. (Kuva Suomen Vuokranantajat)

Aika ajoin esille nousee kysymys siitä, voidaanko toimintaa ylipäätään harjoittaa asuinhuoneistossa.

ASUMINEN Tulevan matkailukesän ennakoidaan olevan vilkas. Muutaman pandemiavuoden jälkeen Airbnb-asunnoillekin on odotettavissa enemmän kysyntää. Kannattaisiko oma kaupunkiasunto vuokrata esimerkiksi lomamatkan tai mökkireissun ajaksi?

Suomen Vuokranantajien päälakimies Tarik Ahsanullah listaa oman asunnon lyhytaikaisessa vuokrauksessa huomioitavia asioita. Erityisesti ulkomaalaisia majoittujia varten on hyvä laatia selkeä ohjeistus asunto-osakeyhtiön toiminnasta ja suomalaisista asumiskäytännöistä. Jos taloyhtiöllä on vahvistetut järjestyssäännöt, kannattaa ne kääntää englanniksi ja jättää huoneistoon näkyville.

– Yksi hyvä konkreettinen esimerkki on jätteiden lajittelu ja vieminen roskakatokseen. Suuressa osassa maailmaa roskapussit voi jättää rakennuksen ulkopuolelle, mutta Suomessa se herättää pahennusta, Ahsanullah kuvaa.

Vuokratulo omasta huoneistosta on kokonaisuudessaan pääomatulona verotettavaa. Veroa tulee siten maksaa joko 30 tai 34 prosenttia koko vuoden, tulojen määrästä riippuen.

Omassa käytössä olevan asunnon satunnaisesta vuokraamisesta saadusta vuokratulosta vähennetään kuitenkin vuokrauksesta suoraan aiheutuneet kustannukset sekä vuokrattua asunnon osaa ja vuokrausaikaa vastaavat suhteelliset osuudet koko asuntoon kohdistuvista kiinteistä kustannuksista.

– Jos koko huoneisto vuokrataan esimerkiksi kahden viikon lomamatkan ajaksi, voidaan verotettavasta tulosta vähentää ainakin puolikas hoitovastike sekä kaavamainen kalustevähennys. Kalustevähennys on yksiössä 1,3 euroa päivältä ja tätä isommissa asunnoissa 2 euroa päivältä, Ahsanullah kertoo.

Verotukseen voi liittyä myös sudenkuoppa: oman asunnon verovapaaseen myyntiin liittyvä kahden vuoden yhtäjaksoisen asumisajan vaatimus. Oman asunnon lyhytaikainenkin vuokraus katkaisee yhtäjaksoisen asumisen. Tästä on olemassa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu viime vuodelta. Huolta ei kuitenkaan ole, jos asunnossa on jo aikaisemmassa vaiheessa asuttu kaksi vuotta keskeytyksettä, tällöin voi huoneistoa vuokrata vapaasti.

– Nähdäksemme nykytilanne on epätarkoituksenmukainen ja lakia tulisi muuttaa siten, ettei lyhyt tilapäinen poissaolo katkaisisi oman asunnon myyntivoiton edellytyksenä olevaa kahden vuoden asumisaikaa, Ahsanullah linjaa.

Aika ajoin esille nousee kysymys siitä, voidaanko Airbnb-toimintaa ylipäätään harjoittaa asuinhuoneistossa. Kun kyse on oman asunnon tilapäisestä vuokrauksesta, syytä huoleen ei ole.

– Kaupunkien rakennusvalvontojenkin tulkinnan mukaan oman, vakituisen asunnon vuokraaminen tilapäisen poissaolon ajaksi ei ole majoitustoimintaa. Näin ollen tilapäistä Airbnb-toimintaa voi harjoittaa omassa asunnossa ilman huolta rakennusvalvonnan puuttumisesta asiaan, Ahsanullah tiivistää.

Osalla vuokranantajista on huoneistoja yksinomaan Airbnb-käytössä. Näiden osalta tilanne on edelleen epäselvä.

– Oikeuskäytännöstä tai lainsäädännöstä ei ole löydettävissä selkeää rajaa tavanomaiselle kalustetun asunnon vuokraukselle ja ammattimaiselle majoitustoiminnalle. Kun oikeustila on edelleen epäselvä, joudutaan rajanvetoa hakemaan uusilla tuomioistuinten ratkaisuilla.

Tarjonta Airbnb-palvelussa on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Markkinoille ei kannata lähteä nopeasti ja huolimattomasti napatuilla kännykkäkuvilla. Esittelytekstissä on hyvä kertoa huoneiston ominaisuuksien lisäksi sen sijainnista ja liikenneyhteyksistä, joita toiselta paikkakunnalta tulevat majoittujat eivät yleensä tiedä.

Lue myös: Suosikkikaupungit pitävät pintansa – joka kolmas suomalainen voisi ajatella asuvansa Tampereella

Kommentoi Facebookissa