Koko Suomen itäraja suljetaan – ”Päätöksellä suojellaan Suomen kansallista turvallisuutta”

Pääministeri Petteri Orpo ja sisäministeri Mari Rantanen kertoivat tiedotustilaisuudessa itärajan sulkemisesta. (Kuva Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Myös Suomen kansalaisen on käytettävä avoinna olevia lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikkoja.

RAJAVALVONTA Valtioneuvosto on päättänyt sulkea Raja-Joosepin rajanylityspaikan keskiviikon ja torstain välisenä yönä eli 30.11.2023 alkaen. Päätöksen myötä kaikki rajanylityspaikat Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla ovat suljettuja 13.12. saakka.

Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilla. Asiasta päätettiin 28.11. ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa.

– Venäjä mahdollistaa tällä hetkellä ihmisten välineellistämisen ja ohjaa heitä Suomen rajalle karuihin talvisiin olosuhteisiin. Suomi toimii päättäväisesti ilmiön lopettamiseksi, sanoo pääministeri Petteri Orpo.

Maahantulo Suomen itärajalla on jatkunut aiemmista rajoituksista huolimatta. Hallituksen ja viranomaisten arvion mukaan välineellistetty maahantulo ja uhka sen laajenemisesta aiheuttavat vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle ja yleiselle järjestykselle.

– Koko itärajan sulkeminen on tässä tilanteessa välttämätöntä. Päätöksellä suojellaan Suomen kansallista turvallisuutta Venäjän hybridioperaatiolta, sanoo sisäministeri Mari Rantanen.

Suomeen on elokuun alusta lähtien saapunut lähes tuhat kolmannen maan kansalaista ilman viisumia itärajan rajanylityspaikkojen kautta. Suurin osa henkilöistä on hakenut turvapaikkaa Suomesta.

Nyt käsillä olevassa tilanteessa valtioneuvosto katsoo, että kyseessä ovat perustuslakivaliokunnan lausunnossa mainitut erittäin poikkeukselliset olosuhteet, joissa itärajan lyhytaikainen täyssulku on välttämätöntä ja oikeasuhtaista ilmiön pysäyttämiseksi ja ilmiöstä kansalliselle turvallisuudelle ja yleiselle järjestykselle aiheutuvien vakavien seurausten rajoittamiseksi.

Kansainvälistä suojelua ei voi 30.11.2023 alkaen enää hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilta. Suomen ulkorajoilla kansainvälistä suojelua on mahdollista hakea vain avoinna olevilla lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoilla.

Myös Suomen kansalaisen on käytettävä avoinna olevia lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikkoja.

Rajavartiolain 16 pykälän mukaan valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Lisäksi valtioneuvosto voi keskittää kansainvälisen suojelun hakemisen yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan.

Hallitus ja viranomaiset seuraavat itärajan tilanteen kehittymistä tarkasti. Suomi pitää huolta omasta rajaturvallisuudestaan, yleisestä järjestyksestä ja kansallisesta turvallisuudesta.

Lue myös: Raja-Joosepin rajanylityspaikalle saapui 55 turvapaikanhakijaa – hakijoissa kaksi naista ja yksi lapsi

Kommentoi Facebookissa