Korkeille poliisijohtajille syytteet virkarikoksesta – aikaisemmin syytetty jo Jari Aarniota

Poliisihallitus ei ota kantaa syyttäjän ratkaisuihin tai esitutkinnan sisältöihin, kaikki epäillyt ovat kiistäneet teot.

Poliisihallitus ei ota kantaa syyttäjän ratkaisuihin tai esitutkinnan sisältöihin, kaikki epäillyt ovat kiistäneet teot. (Kuva AOP)

Helsingin poliisilaitoksen tietolähteiden rekisteröintiä koskevassa asiassa on nostettu lisää syytteitä.

POLIISI Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on nostanut syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa ja entistä Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Jukka Riikosta vastaan. Teot ajoittuvat vuosille 2009–2013.

Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Lasse Aapiota vastaan on nostettu syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta hänen toimistaan vuosina 2012 ja 2013 Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkönä. Lisäksi Toiviainen on nostanut syytteet entistä poliisihallituksen laillisuusvalvonnasta vastannutta poliisiylitarkastajaa vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta vuosina 2012 ja 2013.

Toissijaisesti Paaterolle, Riikoselle ja Aapiolle vaaditaan rangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteet koskevat Helsingin poliisilaitoksen huumausainerikosyksikössä pitkään jatkunutta laiminlyöntiä tietolähteiden käytön kirjaamisessa ja tietolähteiden rekisteröimisessä sekä esimiesten laiminlyöntiä puuttua viipymättä mainittuihin tiedossa olleisiin virheisiin.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet teot. Poliisihallitus kertoo poliisin tukeneen syyttäjän johtamaa tutkintaa ja muuttaneen ennakollisesti omia toimintatapojaan laajasti eri toimenpitein.

– Aarnion tapaus sen kaikkine haaroineen on Suomen poliisin historian vakavin paikka. Luottamuksen kannalta on tärkeää, että kokonaisuus selvitetään perusteellisesti, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo.

– Poliisissa tietolähdetoiminnan käytännöt on tarkastettu ja uudistettu esitutkinnan aikana. Uusi ohjeistus ei jätä toiminnalle tulkinnanvaraa, hän sanoo.

Johtamista ja valvontaa on kehitetty Poliisihallituksen mukaan myös muutoin. Esimerkiksi epäiltyjen rekisterin tiedot on tarkastettu, laillisuusvalvonnan prosessit päivitetty, pääkaupunkiseudun huumetorjunnan yhteistyötä tiivistetty, esimiesvalvonnasta aloitettu sisäinen tarkastus ja väärinkäytösten ilmoittamiseen kokeiltu sisäistä eettistä kanavaa.

Poliisihallitus seuraa oikeusprosessin etenemistä eikä ota toistaiseksi kantaa syyttäjän ratkaisuihin tai esitutkinnan sisältöihin. Helsingin poliisikomentajan osalta virkamiesoikeudellisesta arvioinnista vastaa sisäministeriö.

Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen, valmisteluistunnosta ja asian käsittelyn aloittamisesta pyritään sopimaan lähiaikoina. Pääkäsittely tulee kestämään useita viikkoja.

Virkarikosepäily sai alkunsa niin sanotusta Aarnio-tapauksesta. Asiakokonaisuudessa on aiemmin nostettu syytteet kolmea tietolähdetoiminnasta vastannutta Helsingin poliisilaitoksen virkamiestä vastaan, joista yksi on Jari Aarnio.

Valtakunnansyyttäjä on määrännyt Helsingin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjät Harri Tiesmaan ja Mari Mattilan ajamaan nostettuja syytteitä.

Kommentoi Facebookissa