Laillinen norsunluukauppa lakkautetaan Kiinassa – päätös auttaa pysäyttämään salametsästystä

Arvioiden mukaan noin 20 000 norsua on tapettu viime vuosina niiden syöksyhampaiden kysynnän takia, ja kannat ovat romahtamassa.

Arvioiden mukaan noin 20 000 norsua on tapettu viime vuosina niiden syöksyhampaiden kysynnän takia, ja kannat ovat romahtamassa. (Kuva Fotolia)

Vaarana on, että norsut häviävät Afrikasta meidän elinaikanamme, jos salametsästystä ei saada kuriin.

NORSUNLUU Kiinan päätös lakkauttaa laillinen norsunluukauppa tulee voimaan joulukuun lopussa. TRAFFIC:n ja WWF:n tuottaman tuoreen kuluttajakyselyn mukaan myös kuluttajat Kiinassa tukevat päätöstä, minkä uskotaan johtavan norsunluusta valmistettujen hyödykkeiden kulutuksen vähenemiseen.

Laillisen norsunluukaupan lakkauttaminen Kiinassa on kansainvälisesti merkittävä teko, joka voi parhaimmillaan auttaa pysäyttämään salametsästyksen ja kääntää uhanalaisten afrikannorsujen määrän kasvuun.

– Suurimpana norsunluukaupan keskittymänä Aasiassa, Kiinan päätös norsunluumarkkinoiden sulkemisesta osoittaa tärkeää sitoutumista kansainvälisen norsunluukaupan lopettamiseen. Päätös on suuri harppaus eteenpäin työssämme norsujen suojelemiseksi ja näyttää hyvää esimerkkiä myös muille Aasian valtioille, WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

TRAFFIC ja WWF tuottivat tänä vuonna kaikkien aikojen laajimman norsunluukauppaa koskevan kuluttajakyselyn GlobeScan-tutkimuslaitoksen kautta. Kyselyssä kartoitettiin norsunluun kulutusta viidessätoista Kiinan suurkaupungissa, joissa käydään aktiivista norsunluukauppaa. TRAFFIC on WWF:n ja Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n perustama uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa ja tilaa tarkkaileva kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio.

Tutkimuksessa todetaan, että norsunluun kulutus on vähentynyt viimeisen kolmen vuoden aikana Kiinan suurkaupungeissa, kuten Pekingissä ja Chengdussa. Norsunluukauppa on kuitenkin levinnyt myös pienempiin kaupunkeihin, joissa norsunluun kysynnän uskotaan jatkuvan.

Kyselyn mukaan kuluttajat tukevat päätöstä norsunluukaupan lakkauttamisesta, mutta vain harvoilla on tietoa norsunluukauppaa koskevasta lainsäädännöstä. Vain noin viidesosa eli 19 prosenttia vastaajista osasi suoraan kysyttäessä kertoa norsunluukauppaa koskevista säädöksistä. Valtaosa vastaajista – 86 prosenttia – kertoi kuitenkin lisää tietoa saatuaan tukevansa norsunluukaupan lakkauttamista.

Kyselyn tulokset osoittavat, että lähes yksi viidestä kuluttajasta on norsunluun säännöllinen kuluttaja, mutta heistä yli puolet eli 62 prosenttia on valmiita harkitsemaan norsunluusta valmistettujen hyödykkeiden oston lopettamista tulevaisuudessa.  Ymmärryksen lisääminen norsunluukaupasta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä onkin välttämätöntä norsunluukaupan kitkemiseksi.

TRAFFIC ja WWF tukevat norsunluukauppaa koskevia päätöksiä valtioiden välistä kansainvälistä kauppaa säätelevän CITES-sopimuksen alla. CITES-sopimuksen avulla tavoitellaan kaiken salametsästystä tai laitonta kauppaa tukevan, laillisen norsunluukaupan lopettamista.

Arvioiden mukaan noin 20 000 norsua on tapettu viime vuosina niiden syöksyhampaiden kysynnän takia, ja kannat ovat romahtamassa. Vaarana on, että norsut häviävät Afrikasta meidän elinaikanamme, jos salametsästystä ei saada kuriin.

  • GlobeScanin tulokset julkaistiin TRAFFIC:n ja WWF:n raportissa “Demand under the Ban: China ivory consumption research 2017”

Kommentoi Facebookissa