Maahanmuuttovirasto tarkasti yli 300 turvapaikkapäätöstä – kymmenessä ilmeni merkityksellisiä puutteita

Maahanmuuttovirasto on kehottanut kymmentä turvapaikanhakijaa tekemään uusintahakemuksen.

Maahanmuuttovirasto on kehottanut kymmentä turvapaikanhakijaa tekemään uusintahakemuksen. (Kuva Fotolia)

Uuden turvapaikkahakemuksen tekeminen ei vielä tarkoita, että hakijalle myönnetään oleskelulupa.

TURVAPAIKANHAKIJAT Maahanmuuttovirasto on tarkastanut yhteensä 319 tekemäänsä lainvoimaista turvapaikkapäätöstä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen marraskuussa antaman langettavan päätöksen takia.

Tarkastettuja päätöksiä on vähemmän kuin viraston alun perin ilmoittama noin 500 päätöstä, koska kyseinen lukumäärä sisälsi myös sellaisia hakijoita, joilla oli valitusasia vireillä tai jotka tekivät uusintahakemuksen päätöksen jälkeen.

–  Selvityksellä halusimme varmistaa, että mahdolliset vastaavat tapaukset on tunnistettu, eikä maasta poistamista odottavien joukossa ole hakijoita, joiden osalta on syytä epäillä riskiä palautuskiellon loukkaamisesta, sanoo turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen.

Tarkastetuista päätöksistä 97 prosenttia oli käsitelty EIT:n päätöksen edellyttämällä tavalla. Kymmenessä turvapaikkapäätöksessä ilmeni merkityksellisiä puutteita. Tulevaisuuden uhan arvioinnin lisäksi joissakin tapauksissa ei esimerkiksi oltu tutkittu riittävän huolellisesti oikeudenloukkauksien syy-yhteyttä toisiinsa.

Tarkastus kohdistui sellaisiin Maahanmuuttoviraston tekemiin lainvoimaisiin turvapaikkapäätöksiin, joissa hakija odotti maasta poistamista, eikä hakijalla ollut vireillä kansainvälistä suojelua koskevaa asiaa Maahanmuuttovirastossa tai oikeusasteissa. Yksittäistä turvapaikka-asiaa tarkastettaessa virasto kävi läpi kaiken tarvittavan materiaalin tapauksesta riippuen.

Maahanmuuttovirasto on kehottanut näitä kymmentä turvapaikanhakijaa tekemään uusintahakemuksen. Kehotuksen saaneet hakijat olivat kotoisin Irakista, Afganistanista, Somaliasta sekä Kongon demokraattisesta tasavallasta.

– Tarkastuksessa havaitut ongelmat tutkittiin tarkasti. Emme keskittyneet vain EIT:n päätöksen kannalta identtisiin tapauksiin, vaan uusintahakemuskehotukset lähetettiin hakijoille, joiden päätöksessä oli merkityksellisiä puutteita, Lehtinen sanoo.

Uuden turvapaikkahakemuksen tekeminen ei vielä tarkoita, että hakijalle myönnetään oleskelulupa, vaan uusi hakemus käsitellään EIT:n päätöksen edellyttämällä tavalla ja kansainvälisen suojelun myöntämisen edellytykset arvioidaan uudelleen.

Maahanmuuttovirasto kertoo huomioivansa EIT:n ratkaisun kaikessa toiminnassaan. Turvapaikkayksikön henkilöstölle järjestettiin päätöksen jälkeen lisäkoulutusta ja -ohjeistusta tulevaisuuden uhan arvioinnista.

Lue myös: Maahanmuuttovirasto käy läpi 500 turvapaikkapäätöstä – ”Meidän pitää varmuudella tunnistaa suojelua tarvitseva hakija”

Kommentoi Facebookissa