Maatilat jäävät keskimäärin 35 000 euroa tappiolle – huomattavalla osalla yrittäjätuloa ei synny lainkaan

Viljatilojen ennestäänkin heikko kannattavuus jää tänä vuonna nollaan.

Viljatilojen ennestäänkin heikko kannattavuus jää tänä vuonna nollaan. (Kuva Fotolia)

Maatalouden kannattavuus kuivuu kokoon, yrittäjätuloa jää keskivertomaatilalla enää 7 200 euroa.

MAATALOUS Vuonna 2018 maatalouden kannattavuus painuu vielä viimevuotistakin heikommaksi, kertoo Luonnonvarakeskuksen tuore ennuste. Kannattavuustavoitteesta saavutetaan vain 17 prosenttia, mikä on heikoin tulos koko 2000-luvulla.

Maatalousyritysten liikevaihto jää tänä vuonna 135 000 euroon. Tukien osuus liikevaihdosta on 39 prosenttia. Tuotantokustannukset pysyvät suunnilleen edellisvuoden tasolla noin 183 000 eurossa. Tuotantokustannusten vähentämisen jälkeen maatalous- ja puutarhayritykset jäävät keskimäärin 35 000 euroa tappiolle.

Yrittäjätuloa jää keskivertomaatilalla enää 7 200 euroa, eli lähes 40 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Kun yrittäjätulo jaetaan palkka- ja korkovaatimusten summalla, saadaan suhteellista kannattavuutta kuvaava kannattavuuskerroin. Vuonna 2018 kerroin alenee 0,27:stä 0,17:ään, mikä tarkoittaa, että huomattavalla osalla maatiloista yrittäjätuloa ei synny lainkaan.

– Tulomenetykset näkyvät nopeasti myös tilojen maksukyvyssä, eivätkä pelkästään kannattavuuskertoimissa. Erityisen huolestuttavalta ennusteissa näyttää päätuotantosuuntien alamäki, summaa tutkija Jukka Tauriainen Lukesta.

Tämän vuoden vilja- ja nurmisato on osoittautumassa paikoin hyvinkin heikoksi, ja maatilojen väliset satoerot ovat suuret. Viljatilojen ennestäänkin heikko kannattavuus jää nollaan. Vähintään puolet viljanviljelijöistä ei saa lainkaan korvausta omalle työlleen ja omalle pääomalle. Myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus on yhtä heikko.

Maitotilojen kannattavuuskerroin alenee 0,20:een. Kannattavuutta painavat muun muassa heikko sato, sitä myötä kasvavat ruokintakustannukset ja tuottajahinnan lasku. Sikatalouden kannattavuuskerroin pienenee lähes kolme kymmenystä 0,24:ään. Myös naudanlihantuotannon sekä lammas- ja vuohitalouden kannattavuus on laskussa. Ainoastaan siipikarjatalouden kannattavuus säilyy ennallaan.

Vuosien 2017 ja 2018 tulokset perustuvat noin 800 kirjanpitotilalle tehtyihin yrityskohtaisiin ennusteisiin, joissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain. Ennusteaineistossa on käytetty vuoden 2017 todellisia myönnettyjä maataloustukia.

Tilakohtaiset tulokset on painotettu kuvaamaan 35 500 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia. Tilakohtaisissa ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Lue myös: Suomeen tulossa 2000-luvun pienin viljasato – ruissato puolittuu, vehnäsato vähenee kolmanneksen

Kommentoi Facebookissa