Menot vuodessa liki kaksi miljardia – lähes joka kuudes suomalainen saa asumistukea

Lähes 860 000 henkilöä eli 16 prosenttia Suomen koko väestöstä sai Kelalta tukea asumiseen vuoden 2016 lopussa.

Lähes 860 000 henkilöä eli 16 prosenttia Suomen koko väestöstä sai Kelalta tukea asumiseen vuoden 2016 lopussa. (Kuva Kela)

Asumistukia saavien määrä on kasvanut yli 200 000 henkilöllä viimeisen 10 vuoden aikana.

ASUMISTUKI Lähes 860 000 henkilöä eli 16 prosenttia Suomen koko väestöstä sai Kelalta tukea asumiseen vuoden 2016 lopussa. Asumistukia saavien määrä on kasvanut yli 200 000 henkilöllä viimeisen 10 vuoden aikana.

Joulukuussa 2016 puoli miljoonaa henkilöä kuului yleistä asumistukea saavaan ruokakuntaan. Eläkkeensaajan asumistukea sai 202 000 ja opintotuen asumislisää 149 000 henkilöä. 4 000 henkilöä asui kotitalouksissa, jotka saivat sotilasavustuksen asumisavustusta.

Asumistukea saadaan yleisimmin 20–24-vuotiaana. Tästä ikäryhmästä 46 prosenttia sai asumistukea vuoden 2016 lopussa. Määrän selittää opintotuen asumislisä, jota sai 20–24-vuotiaista 29 prosenttia. Yleistä asumistukea sai 16 prosenttia 20–24-vuotiaista.

Valtaosa asumisen tuista maksetaan vuokralla asuville. Kaikkiaan asumistukia maksettiin viime vuonna 1 919 miljoonaa euroa. Yleisen asumistuen menot olivat 1 081 miljoonaa euroa, josta 96 prosenttia maksettiin vuokralla asuville.

Eläkkeensaajan asumistukea maksettiin 559 miljoonaa euroa, josta 92 prosenttia maksettiin vuokralla asuville. Opintotuen asumislisän menot olivat 265 miljoonaa euroa. Siitä 91 prosenttia maksettiin Suomessa vuokralla asuville opiskelijoille.

Kommentoi Facebookissa