Merja Kyllönen – ”Nuorten huolet kasvavat Suomen sisällä”

Vakaus ja yhteiskunnan hyvien asioiden säilyminen on nuortenkin toive, Merja Kyllönen toteaa.

Eriarvoistuminen, syrjäytyminen ja kaikesta päätöksenteosta osattomaksi ja vieraantuneeksi jääminen tulevat todella haastamaan suomalaisen yhteiskuntarauhan, Merja Kyllönen toteaa. (Kuva Nick Tulinen)

Turvallisuutta Suomessa eivät uhkaa niinkään ulkoiset uhat, vaan se mitä maan sisällä tapahtuu, kirjoittaa kolumnistimme.

KOLUMNI Jos tuleva presidentti haluaa todella katsoa tulevaisuuteen, kannattaa kuunnella nuoria tarkalla korvalla.

Nuorilla on hyvin selkeä käsitys siitä, mistä meidän kansakuntana tulee olla huolissaan. Nuoret näkevät kansakunnan sisäisen yhtenäisyyden eli koheesion olevan murtumassa. Tutkitusti tulevaisuudenkuvissa nähdään riskejä: Suomen turvallisuuden nähdään heikkenevän merkittävästi seuraavan vuosikymmenen aikana, mutta sotilaalliseen uhkaan nuoret eivät usko.

Sen sijaan nuoret ovat huolissaan turvallisuuden perusasioista kuten demokratiasta, luonnosta, terveydenhuollosta, koulutuksesta ja sivistyksestä sekä turvallisuusviranomaisten toiminnasta.

Kansallinen yhtenäisyys nähdään tärkeänä. Nyky-Suomi koetaan riitoja lietsovaksi, ja nuoret korostavat tasa-arvoa ja luottamusta kaikkein tärkeimpinä turvallisuuden kannalta säilytettävinä asioina. Jos me emme kykene päättämään, sopimaan ja tekemään ratkaisuja, mitä toivoa meillä on?

Olen aika huolissani siitä, kuinka Suomi tulee selviämään lähivuosikymmenien suuresta murroksesta. Ilmastonmuutos tulee väistämättä muuttamaan yhteiskuntamme peruselementtejä: asumista, ruuantuotantoa ja -kulutusta, sähkönkulutusta, liikennejärjestelmää, yhdyskuntarakennetta, maataloutta ja metsien käsittelyä. Uusia tulijoita riittää, ja vanhenevasta väestöstä huolehdittava.

Kuinka tämä murros hoidetaan oikeudenmukaisesti? Kuinka me pidämme kaikki mukana tässä muutoksessa?

Turvallisuutta Suomessa eivät uhkaa niinkään ulkoiset uhat vaan se mitä maan sisällä tapahtuu. Eriarvoistuminen, syrjäytyminen ja kaikesta päätöksenteosta osattomaksi ja vieraantuneeksi jääminen tulevat todella haastamaan suomalaisen yhteiskuntarauhan.

Valtionjohdon on vastattava tähän haasteeseen. Vakaus ja yhteiskunnan hyvien asioiden säilyminen on nuortenkin toive.

Merja Kyllönen

Kirjoittaja on presidenttiehdokas ja europarlamentaarikko

Kommentoi Facebookissa