Mitä ihmettä Helsingin Rautatientorilla oikein tapahtuu – väkivaltaisuuksia, itsemurhayritys…

Tavalliset kansalaiset ovat viimeaikaisten tapahtumien johdosta olleet huolissaan, uskaltaako Helsingin Rautatieaseman lähistöllä enää edes liikkua.

Tavalliset kansalaiset ovat viimeaikaisten tapahtumien johdosta olleet huolissaan, uskaltaako Helsingin Rautatieaseman lähistöllä enää edes liikkua. (Kuva Fotolia)

Kokouksen järjestäjä vastaa järjestyksenpidosta Rautatientorilla, poliisi varautuu häiriöihin.

TURVAPAIKANHAKIJAT Sisäministeriö ja viranomaiset ovat saaneet palautetta Helsingin Rautatientorilla olevista mielenilmauksista ja pyyntöjä hajottaa tilaisuudet. Rautatientorilla on sekä Suomi ensin -ryhmän että turvapaikanhakijoiden leiri.

Palautteen määrä on kasvanut julkisuudessa viime päivinä olleiden tietojen jälkeen. Viikonvaihteessa on epäilty paikalla nähtävän väkivaltaisia yhteenottoja. Tänään on kerrottu yhden turvapaikanhakijan yrittäneen hirttäytymällä julkisesti itsemurhaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saatuaan.

Sisäministeriöllä ei ole roolia yksittäisten poliisitehtävien hoitamisessa. Ministeriön pyynnöstä poliisi kuitenkin kertaa tilanteeseen liittyvät toimivaltuudet.

Yleisen kokouksen saa järjestää vapaasti yleiseen käyttöön tarkoitetulla paikalla. Kokouksen järjestäjä on vastuussa kokouksestaan ja sen järjestyksenpidosta. Järjestäjä on velvollinen keskeyttämään kokouksen, jos turvallisuus vaarantuu.

Helsingin kaupungin alueen maanomistajana tulee arvioida, vaarantuuko alueen käyttö alkuperäiseen tarkoitukseensa. Helsingin kaupunki ei ole pyytänyt poliisia puuttumaan tilanteeseen, mutta neuvotteluja tilanteesta käydään poliisin ja kaupungin välillä.

Poliisitoiminnan osalta toimivaltainen viranomainen tilanteessa on Helsingin poliisilaitos, joka arvioi, onko asiassa syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Helsingin poliisilaitos arvioi jatkuvasti kykeneekö järjestäjä ylläpitämään järjestyksen ja turvallisuuden. Poliisi voi lopettaa kokouksen, jos toimitaan olennaisesti lainvastaisesti. Ennakolta poliisi ei voi kuitenkaan yleistä kokousta estää.

Alun perin Kiasman ja Lasipalatsin edessä aloittaneet mielenilmaukset on siirretty Rautatientorille. Mielenilmaukset sitovat jatkuvasti poliisin resursseja muista tehtävistä.

Poliisille on ilmoitettu, että viikonlopun aikana alueella järjestetään uusia mielenilmauksia. Helsingin poliisilaitos on varautunut tilanteeseen ennalta ja seuraa sen kehittymistä. Aluetta valvotaan jatkuvasti sekä kameroilla, että poliisipartioiden toimesta. Poliisin yleisjohto varautuu lisäresurssein lauantain tapahtumiin. Poliisi varautuu myös tarvittaessa keskeyttämään mielenilmaukset, mikäli yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, ihmisille tai omaisuudelle aiheutuu huomattavaa vaaraa.

Rautatientorilla on tällä hetkellä muutama telttakatos, johon on kokoontunut ihmisiä. Paikalla on arviolta 10–80 mielenosoittajaa vuorokaudenajasta riippuen. Alueella ei ole poliisiin tietojen mukaan majoituttu. Palotarkastaja on käynyt paikalla ja jätehuolto on järjestetty asianmukaisesti. Järjestäjien kanssa on myös neuvoteltu ja sovittu yhteisistä pelisäännöistä.

Poliisin tehtävänä on edistää kokoontumisvapauden toteutumista, eikä se saa ennalta estää yleistä kokousta. Kokouksia saa järjestää vapaasti yleiseen käyttöön tarkoitetulla paikalla. Kokoontumislaissa ei ole määritelty kokoontumiselle kestoa.

Kokouksen hajottamisen perusteet on kuvattu kokoontumislaissa. Niitä ovat muun muassa yleisen turvallisuuden ja järjestyksen vaarantuminen, liikenteen sujuvuus sekä terveyden, omaisuuden tai ympäristön vahingoittuminen. Mielenilmauksen tai kokouksen hajottamiselle pitää olla erityisen vahvat perusteet.

Helsingin poliisi suorittaa ulkomaalaisvalvontaa pääsääntöisesti muiden tehtäviensä ohella. Mielenosoituksessa rauhallisesti käyttäytyvän henkilön osalta valvontaa ei pääsääntöisesti voida tehdä.

Poliisi saa tietoonsa niiden henkilöiden tiedot, jotka ovat saaneet lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen ja käynnistää aktiiviset toimet henkilöiden maasta poistamiseksi. Kielteisten päätösten täytäntöönpanon osalta poliisi sanoo toimineensa Suomessa tehokkaammin kuin mikään muu Euroopan maa.

Kommentoi Facebookissa