Naiset hyötyvät eläkkeen lykkäämisestä miehiä enemmän – syy on yksinkertainen

Naiset hyötyvät eläkkeen lykkäämisestä keskimäärin miehiä enemmän, koska naiset elävät keskimäärin miehiä pidempään.

Naiset hyötyvät eläkkeen lykkäämisestä keskimäärin miehiä enemmän, koska naiset elävät keskimäärin miehiä pidempään. (Kuva Fotolia)

Vuoden lisätyöskentely kasvattaa loppuelämän nettotuloja keskimäärin lähes 10 prosenttia.

ELÄKE Eläketurvakeskus tarkasteli eläkkeelle siirtymisen taloudellisia kannustimia mikrosimulointimallilla. Laskelmat kuvaavat kuinka paljon loppuelinkaaren tulot muuttuvat, jos eläkkeelle siirtymistä myöhentää 1–5 vuotta vanhuuseläkkeen alaikärajasta. Oletuksena on, että työskentely jatkuu ennallaan eläkkeen lykkäämisen aikana.

Vuoden lisätyöskentely yli vanhuuseläkeiän alarajan kasvattaa loppuelämän nettotuloja keskimäärin lähes 10 prosenttia. Suurin suhteellinen hyöty työssä jatkamisesta saavutetaan ensimmäisenä vuonna. Kahden prosentin reaalikorolla laskettuna lisävuosi työelämässä nostaa loppuelinkaaren nettotuloja 9 prosenttia vuonna 1964 syntyneellä henkilöllä. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 40 000 euroa lisäystä loppuelämän nettotuloihin.

Työuran pidentämisen suhteellinen hyöty vähenee hiukan seuraavina lykkäysvuosina, koska lykkäyskorotus ei kasva korkoa korolle.

– Useimmille myöhempi eläkkeelle siirtyminen tarkoittaa merkittävästi korkeampia tuloja loppuelämäksi. Jos työtä ja työkykyä riittää, voi itse punnita, kuinka paljon arvostaa eläkkeen tuomaa vapaa-aikaa, pohtii kehityspäällikkö Heikki Tikanmäki Eläketurvakeskuksesta.

Juttuvinkki: Voidaanko eläkkeitä höylätä pienemmiksi – maksajia tulevaisuudessa kun on yhä vähemmän

Eri vuosikymmeninä syntyneiden ikäluokkien välillä on vain vähän eroja. Yksittäisinä tarkasteluvuosina satunnaiset tekijät, kuten hitaan ansiotason kasvun vaikutus eläkkeiden indeksointiin, voivat vaikuttaa lykkäyksen kannattavuuteen. Vuonna 1954 syntyneille lykkääminen oli muita ikäluokkia vähemmän kannattavaa, koska he saavuttivat alimman vanhuuseläkeikänsä kiky-sopimuksen jälkeisenä vuonna.

Naiset hyötyvät eläkkeen lykkäämisestä keskimäärin miehiä enemmän. Tämä johtuu siitä, että naiset elävät keskimäärin miehiä pidempään. Yksilötasolla tarkasteltuna 10 prosenttia miehistä menettää useita prosenttiyksikköjä eläkepääomastaan lykkäämällä eläkkeelle siirtymistä. Naisilla vastaava osuus on selvästi pienempi.

– Hyöty vaihtelee yksilöiden välillä merkittävästi. Jos henkilö kuolee pian eläkkeelle siirtymisen jälkeen, ei suuremmasta kuukausieläkkeestä ole juurikaan iloa. Toisaalta, pitkään elävä hyötyy eläkkeen lykkäämisestä muita enemmän, kertoo Tikanmäki.

Eroja löytyy myös koulutusasteittain. Esimerkiksi korkeakoulutetut hyötyvät tyypillisesti lykkäämisestä enemmän kuin ammattitutkinnon suorittaneet.

Lue myös: Eläkeikä nousee vuodenvaihteessa – ”Alin ikä ei välttämättä ole se paras hetki jäädä eläkkeelle”

Kommentoi Facebookissa