Nakkaa joulukuusesi veteen – turo toimii erinomaisena kalojen kutupaikkana

Ahvenen mätinauhoja entisen joulukuusen eli nykyisen turon oksilla.

Ahvenen mätinauhoja entisen joulukuusen eli nykyisen turon oksilla. (Kuva Juha Ojaharju)

Kaupunkien ja taajamien rannoilta puuttuvat sopivat kutupaikat usein lähes kokonaan.

KALASTUS Vuosi sitten loppiaisena upotettiin Vaasassa runsain määrin joulukuusia jään alle. Kuusien avulla luotiin lisääntymispaikkoja ahvenille ja muille kaloille. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kertoo, että hyvän vastaanoton saanut tapahtuma saa jatkoa tänä vuonna.

Veteen upotettu joulukuusi, eli turo, toimii erinomaisena kutupaikkana ahvenille ja muille keväällä kuteville kaloille. Lisäksi turo antaa suojaa ja ravintoa vastakuoriutuneille, sekä hieman isommillekin kalanpoikasille. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan turojen avulla voidaan jopa kaksinkertaistaa vesistössä elävien ahvenenpoikasten lukumäärä.

Turoille on huutava tarve etenkin kaupungeissa ja taajamissa, joiden rannoilta sopivat kutupaikat puuttuvat usein lähes kokonaan. Suurimpia syitä kutupaikkojen puuttumiseen ovat rantojen rakentaminen ja raivaaminen sekä ruoppaukset.

On hyvä muistaa, että kuusen upottaminen vaatii aina vesialueen omistajan luvan. Turoja ei myöskään tule upottaa sellaiselle alueelle, jossa ne voivat aiheuttaa haittaa vesiliikenteelle.

Oman joulukuusen voi upottaa loppiaisena Vaasassa ja heti seuraavana päivänä Kokkolassa. Kummassakin kaupungissa ihmiset voivat itse tuoda oman, koristeista riisumansa kuusen tapahtumapaikalle ja laskea sen jään alle kalojen hyödyksi.

Tapahtumissa on jäällä mukana paikallisten kalastusseurojen aktiiveja, jotka tekevät jäähän reikiä sekä opastavat ja auttavat kuusien upottamisessa. Jäälle on varattu myös kuusten upottamisessa tarvittavia tiiliskiviä ja narua.

Vaasan turotapahtuma järjestetään lauantaina 6.1. Joulukuuset upotetaan Hietasaaren ja Vaskiluodon väliin, aivan tiepenkereen viereen. Jäälle mennään Hietasaaresta. Kokkolan turotapahtumassa joulukuusia upotetaan Friisin saaren, eli Isokarin rantavesiin. Ajankohta on sunnuntaina 7.1. Kumpikin tapahtuma järjestetään klo 10–14.

Kommentoi Facebookissa