Nuori nainen putosi parvekkeelta kuolemaan – parvekkeen kaiderakenteen ja lasien turvallisuus selvitetään

Tukes ei kuitenkaan valvo rakentamista, rakennusten suunnittelua, tuotteiden asentamista eikä niiden käyttöä tai huoltoa. (Kuvituskuva Fotolia)

Rakennusvalvonta on asettanut onnettomuuskohteen parvekkeet käyttökieltoon toistaiseksi.

TUTKINTA Tikkurilassa tapahtui yöllä 2. maaliskuuta kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa nuori nainen putosi seitsemännen kerroksen parvekkeelta, kun parvekkeen lasinen kaiderakenne petti. Tukes sai tapauksesta tiedon poliisilta.

Tukesin rooli viranomaisena on rakennustuotteiden markkinavalvonta, ja kaiderakenne on myös tällainen valvottava rakennustuote. Tukes ei valvo rakentamista, rakennusten suunnittelua, tuotteiden asentamista eikä niiden käyttöä tai huoltoa. Nämä asiat kuuluvat rakennusvalvontaviranomaisille ja kiinteistön omistajille.

Rakennusvalvonta on asettanut Tikkurilan onnettomuuskohteen parvekkeet käyttökieltoon siksi aikaa, kun kaiderakenteen vaatimustenmukaisuutta selvitetään. Tapauksesta on ollut myös ennenaikaisia tulkintoja julkisuudessa.

–  Selvityksissä tutkitaan, täyttääkö kyseinen kaiderakenne sitä koskevat vaatimukset, jotka tulevat lainsäädännöstä ja standardeista. Tulokset valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä, jolloin voimme antaa asiasta tarkempaa tietoa, sanoo ylitarkastaja Petri Kulmala Tukesista.

Kaiderakenteen turvallisuutta selvitetään hyvin monipuolisesti.

–  Kaiteen rakennesuunnitelmista teetetään vertailulaskelma, jonka tarkoituksena on selvittää, onko kaiderakenne suunniteltu tuotetta koskevien laskentamenetelmien ja ohjeiden mukaisesti. Mallinnuksen avulla selvitetään, miten kyseinen kaiderakenne kestää kuormia ja mikä lasin paksuuden pitäisi olla, jotta se täyttää kyseisessä kohteessa sille asetetut vaatimukset.

Lisäksi vastaavan tyyppiselle alumiinilasikaiteelle tehdään testauslaboratoriossa EN 12600 mukainen iskunkestävyyskoe, jolla tarkastellaan näytteiksi otettujen lasien kestävyyttä sekä lasien kiinnitystä alumiinikaiderunkoon. Tässä kokeessa lasikaidetta testataan erikokoisilla törmäyskuormilla.

Tukes valvoo markkinoilla olevia rakennustuotteita riskiperusteisesti. Tukes ei ennakkotarkasta tuotteita eikä anna niille ennakkohyväksymisiä. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa siitä, että rakennus suunnitellaan säädösten mukaisesti. Rakennustuotteen valmistaja vastaa siitä, että tuote valmistetaan sitä koskevien vaatimusten mukaisesti.

Lue myös: Uudisasunnon ostajilta hyvät arviot rakennusliikkeille – ”Asunnon luovuttaminen myöhässä suurin sudenkuoppa”

Kommentoi Facebookissa