Oikeusministeri Antti Häkkänen: – ”Suomessa esiintyy rakenteellista ja vaikeammin havaittavaa korruptiota”

Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi esittävänsä hallitukselle korruptionvastaisen strategian hyväksymistä vielä ennen vuoden vaihdetta.

Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi esittävänsä hallitukselle korruptionvastaisen strategian hyväksymistä vielä ennen vuoden vaihdetta. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Osana korruption torjunnan edistämistyötä oikeusministeriö on avannut uuden verkkosivuston.

KORRUPTIO Vaikka Suomi on kansainvälisten mittareiden mukaan vähinten korruptoituneita maita, on meilläkin syytä vahvistaa korruptionvastaista työtä, oikeusministeri Antti Häkkänen muistutti tänään Säätytalossa Helsingissä pidetyssä korruptionvastaisen päivän seminaarissa.

Yksi keino, jolla korruption torjuntaa edistetään, on korruptionvastainen strategia, joka hallituksen on määrä hyväksyä vielä ennen vuoden vaihdetta.

– Korruptio ei näy suomalaisten jokapäiväisessä elämässä samalla lailla kuin maissa, joissa asioimiseen poliisin, lääkärin tai koulutusjärjestelmän kanssa liittyy usein lahjonta. Emme voi kuitenkaan sanoa, että maamme olisi täysin vapaa korruptiosta. Suomessa eri arvioiden mukaan esiintyy jossain määrin rakenteellista ja vaikeammin havaittavaa korruptiota, joka ilmenee elinkeinoelämän ja viranomaisten toiminnan rajapinnassa, Häkkänen sanoi.

Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Väärinkäyttö voi olla lainvastaista tai muuten epäeettistä toimintaa. Siihen voivat syyllistyä niin yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot kuin elinkeinoelämän palveluksessa toimivat.

Myös kansainväliset järjestöt ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että korruptionvastaisen työn tulisi olla vahvemmin resursoitua ja nykyistä suunnitelmallisempaa. Häkkänen kertoikin esittävänsä hallitukselle korruptionvastaisen strategian hyväksymistä vielä ennen vuoden vaihdetta.

– Suomeen tarvitaan myös taho, jolla on resursseja korruptionvastaisen toiminnan koordinointiin. Tarkoituksena on myös muun muassa selvittää mahdollisuutta ilmoittaa korruptiotapauksista nimettömänä, Häkkänen kertoi.

Viime vuosina korruptionvastaisessa työssä on jo otettu joitain edistysaskelia. Esimerkiksi Verohallinto voi omasta aloitteestaan antaa korruptioon liittyviä havaintoja esitutkintaviranomaisille.

Osana korruption torjunnan edistämistyötä oikeusministeriö on avannut uuden verkkosivuston Korruptiontorjunta.fi:n, joka tarjoaa tietoa korruptiosta ja aineksia korruptionvastaisen toiminnan edistämiseen.

– Korruptionvastaisella työllä vahvistamme demokraattista järjestelmää ja oikeusvaltiota. Päätöksenteon tulee olla avointa, yrityksillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet kilpailla markkinoista ja julkisista hankinnoista. Ihmisillä tulee yhtäläiset mahdollisuudet perusoikeuksiinsa pääsyyn ja päätöksentekoon vaikuttamiseen, ministeri päätti.

Euroopan komissio arvioi, että korruptio maksaa EU:n taloudelle noin 120 miljardia euroa vuodessa. Euroopan parlamentin tilaaman tutkimuksen mukaan korruption hinta voi olla jopa 990 miljardia vuodessa, jos mukaan lasketaan myös epäsuorat vaikutukset.

Lue myös: Poliittisten virkanimitysten huippu on tässä – haku jo nyt, sote-ministeriön virka alkaa vasta vuoden kuluttua!

Kommentoi Facebookissa