Olympiakomitea Jan Vapaavuoren käsissä muutosten kourissa – ”Tukee koko liikuntakulttuuria”

– Liikunnan ja urheilun valtakunnallisena kattojärjestönä on luonteva tehtävämme ottaa isompi rooli koko kansan liikuttamisessa, Jan Vapaavuori sanoo.

(Kuva Fotolia)

Suomen Olympiakomitean strategiaan tuli merkittävä muutos.

URHEILU Vuosi sitten Suomen Olympiakomitean puheenjohtajaksi valittu Jan Vapaavuori on laittanut uudessa tehtävässään tuulemaan. Hän on luonut Olympiakomitealle uuden strategian, jossa Olympiakomitean roolina on entistä vahvemmin tukea koko liikuntakulttuuria arkiliikunnasta huippu-urheiluun.

Viime vuosina Olympiakomitea on saanut niskoilleen loogisen kehityksen tuomaa kriittistä julkisuutta. Onhan Olympiakomitean rahankäytössä ollut epäselvyyksiä, kun samaan aikaan Suomen huippu-urheilumenestys on heikentynyt. Toiminnan rahoittaminen suoraan veikkausvoittovaroista, joista iso potti tulee viime kädessä ongelmapelaajilta, ei sekään ole tuonut Olympiakomitealle positiivista julkisuutta.

Kansan parissa on käyty keskustelua Olympiakomitean toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta. Liikuntakulttuurin tukemiseen keskittyminen onkin järkeenkäypä strategia, koska kansanterveyden edistäminen edistää viime kädessä kansalaisten elämänlaatua sekä vähentää sote-sektorin kuormitusta.

– Olympiakomitea on perinteisesti johtanut suomalaista huippu-urheilua ja edistänyt ja tukenut liikunnan ja urheilun moninaista seura- ja järjestötoimintaa. Tämän ohella toimimme jatkossa myös muutosvoimana liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä, puheenjohtaja Vapaavuori kommentoi Olympiakomitean tiedotteessa.

Koronapandemia on tuonut liikunnan harrastamiselle lisähaasteita erityisesti lasten ja nuorten parissa.

– Varsinkin koronakriisi on lisännyt ymmärrystä liikunnan yhteiskunnallisesta merkityksestä. Sen merkitys ihmisten terveydelle, mielenterveydelle, yhteisöllisyydelle sekä lasten ja nuorten kasvulle ja kehitykselle on aivan keskeinen. Koko kansakunta hyötyisi merkittävästi siitä, että liikunnan ja urheilun asema yhteiskunnassa vahvistuisi. Tämän edistämiseksi Olympiakomitea katsoo jatkossa aiempaa vahvemmin tehtäväkseen edistää koko laajaa liikuntakulttuurin kokonaisuutta arjen liikunnasta seuratoimintaan ja huippu-urheiluun, Vapaavuori toteaa.

Vapaavuori korostaakin yhteistyön merkitystä liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä.

– Liikunnan ja urheilun valtakunnallisena kattojärjestönä on luonteva tehtävämme ottaa isompi rooli koko kansan liikuttamisessa. Haaste on kuitenkin valtava ja tarvitsemme tähän työhön kaikkia. Kyse on koko yhteiskunnan yhteisestä haasteesta, joka on ratkaistavissa vain laajalla yhteisellä sitoutumisella ja yhteistyöllä.

Olympiakomitea tiedottaa, että käytännön työ liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi tulee tarkoittamaan esimerkiksi erilaisten verkostojen rakentamista, vahvistamista ja johtamista, yhteiskunnallista vaikuttamista ja viestintää sekä matalan kynnyksen liikunnan käytäntöjen rakentamista.

Koronan aikana liikunnan ja urheilun harrastustoiminnasta poistui paljon lapsia ja nuoria. Olympiakomitea pyrkiikin korjaamaan tilannetta, mutta nyt panostetaan laatuun. Jos laatu paranee, lisännee se harrastajamääriä itsestään.

– Jäsenmäärien nostaminen asetettiin tavoitteeksi ennen koronaa. Korona on merkinnyt jäsenkatoa ja maailma on muutoinkin muuttunut tavalla, minkä takia enää ei ole mielekästä ensisijaisesti tavoitella määrän kasvua. Toisaalta osaamisen ja ammattimaisuuden merkitys kasvaa kasvamistaan myös seura- ja järjestötoiminnan elinvoiman luojana. Uskon, että panostaminen laadukkaaseen toimintaan on paras tapa varmistaa se, että suomalaiset haluavat jatkossakin olla mukana organisoidussa seuratoiminnassa, Vapaavuori selventää.

Huippu-urheilun osalta tavoitteet pysyvät ennallaan. Huippu-urheilun tukemista yhteiskunnan rahoilla ja varsinkin veikkausvoittovaroilla on kritisoitu kansan keskuudessa paljon. Liikuntakulttuurin kehittämisen osalta huippu-urheilun tukeminen on kuitenkin perusteltua, koska faktahan on, että tunnetut huippu-urheilijat ovat isoja esikuvia, jotka innostavat ihmisiä urheilemaan.

Veikkausvoittovarat ovat viime vuosina huvenneet. Vapaavuori on tehnyt useaan otteeseen selväksi, että liikunta ja urheilu ovat syyttömiä Veikkauksen ongelmiin, eikä liikunnan tai urheilun rahoitus saisi olla kiinni veikkausvoittovarojen määrästä.

Vuosikymmenten ajan suomalainen huippu-urheilu oli suorastaan naimisissa Veikkauksen kanssa. Veikkauksen toimitusjohtajista esimerkiksi Jukka Uunila, Matti Ahde ja Risto Nieminen olivat Suomessa keskeisiä urheiluvaikuttajia.

Viime vuosina tilanne on muuttunut. Muutos on ollut ennen kaikkea seurausta Suomen rahapelipolitiikan kriittisestä kansalaiskeskustelusta sekä rahapelimonopolin sopivuudesta Euroopan Unionin sisämarkkinoille.

Teksti Otto Palojärvi

Lue myös: Jääkiekolla tienaa Suomessa hyvin – Tokion olympiamitalistit pienituloisia

Kommentoi Facebookissa