Perustoimeentulotukea sai 154 000 kotitaloutta – tuen saajia enemmän kuin vuosi sitten

Lähes 860 000 henkilöä eli 16 prosenttia Suomen koko väestöstä sai Kelalta tukea asumiseen vuoden 2016 lopussa.

Lähes 860 000 henkilöä eli 16 prosenttia Suomen koko väestöstä sai Kelalta tukea asumiseen vuoden 2016 lopussa. (Kuva Kela)

Perustoimeentulotuki ei ole yleensä ainoa etuus ja sitä saa yhdeksän prosenttia nuorista aikuisista.

TOIMEENTULOTUKI Kelan maksamaa perustoimeentulotukea sai toukokuussa 154 000 kotitaloutta. Tuen saajia oli 16 prosenttia enemmän kuin toukokuussa 2015, jolloin kunnat maksoivat toimeentulotukea.

Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot olivat tammi–toukokuussa 286 milj. euroa. Kaikki perustoimeentulotuen saajat siirtyivät Kelan asiakkaiksi huhtikuuhun mennessä. Kunnat ovat voineet myöntää tuen maaliskuun loppuun asti.

Kotitaloudet, joille maksetaan perustoimeentulotukea, saavat usein myös muita Kelan etuuksia. Toukokuussa tukea saaneista kotitalouksista 79 prosenttia sai yleistä tai eläkkeensaajan asumistukea. Kelan maksamaa työttömyysetuutta sai 44 prosenttia kotitalouksista. Opintotukea sai lähes joka kymmenes kotitalous.

Lähes joka neljännellä kotitaloudella – 23 prosenttia – ei ollut lainkaan tuloja, tai ne saivat vain asumistukea. Näiden kotitalouksien pääasiallinen tulonlähde oli perustoimeentulotuki.

Perustoimeentulotuen saajia oli toukokuussa 234 000 henkilöä, joka on neljä prosenttia väestöstä. Nuoria aikuisia, 18–24-vuotiaita, tuen saajista oli 42 000, mikä on 9 prosenttia ikäryhmästä. Alle 18-vuotiaita tuen saajia oli 61 000. Tuen saajista eläkeikäisiä eli 65 vuotta täyttäneitä oli 5 000, joka on alle prosentti väestöstä.

Kommentoi Facebookissa