Pohjalaisjokien tulvahuippu lähestyy – jo 15 cm virtaavaa vettä voi kaataa aikuisenkin

Tämän kevään tulvasta ennustetaan paikoitellen keskimääräistä tulvaa suurempaa. (Kuvituskuva ELY)

Tulvatilanteen helpottamiseksi on jo aloitettu tekojärvien ja säännösteltyjen järvien täyttäminen.

SÄÄTILA Lumet sulavat nyt nopeasti pohjalaismaakunnissa. Pääsiäisajan sää on ollut lämmin ja alkavalle viikolle ennustetaan jopa yli + 15 asteen lämpötiloja ja yöpakkaset jäävät vähäisiksi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus huomauttaa, että koska lunta on vedeksi muutettuna paljon varsinkin jokien latva-alueilla, niin nopea lämpeneminen lisää tulvariskiä. Tulvavedet voivat nousta peltojen ja metsien lisäksi pienemmille teille ja myös matalalla sijaitseviin rakennuksiin.

Tämän kevään tulvasta ennustetaan paikoitellen keskimääräistä tulvaa suurempaa. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pienien jokien ja latvavesistöjen tulvahuippu voi ajoittua alkavan viikon puoliväliin. Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvahuippua ennustetaan aikavälille 20–22.4.

On mahdollista, että ainakin Kyrönjoella joudutaan vettä päästämään pengerrysalueille Ilmajoella ja Seinäjoella. Myös Keski-Pohjanmaalla jokien vesipinnat nousevat selvästi jo loppuviikosta. Nopeasta sulamisesta johtuen myös järvet voivat nousta tulvakorkeuksiin noin viikon päästä. Kuortaneenjärven pinnan ennustetaan nousevan niin paljon, että se yltää alueen matalimpiin loma-asuntoihin.

Tulvaherkkien alueiden asukkaiden on syytä varustautua mahdolliseen nopeasti nousevaan tulvaan. Veneet ja irtolaiturit kannattaa siirtää riittävän kauas rannasta. Myös autot kannattaa pysäköidä paikkaan, minne tulvavesi ei ylety. Samoin mahdollisen tulvatason alapuolella esimerkiksi kellareissa olevat arvoesineet on syytä siirtää turvaan. Tulva-alueella liikkumista kannattaa välttää ja muistaa, että jo 15 cm virtaavaa vettä voi kaataa aikuisenkin.

Tulvatilanteen helpottamiseksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on jo osittain aloittanut tekojärvien ja säännösteltyjen järvien täyttämisen. Tulvavesiä johdetaan jo osin Kivi-ja Levalampeen (Närpiönjoki), Kalajärveen (Kyrönjoki) ja Varpulaan (Lapuanjoki). Muiden tekojärvien täyttäminen aloitetaan vasta lähempänä tulvahuippua.

Lue myös: Viime vuosi oli lämpötilaltaan tavanomainen – kesä ennätyksellisen lämmin, joulukuu harvinaisen kylmä

Kommentoi Facebookissa