Poliisi julkaisi tilastonsa – huumausainerikosten ja seksuaalirikosten määrät nousivat

Suomessa oli viime vuoden lopussa 7 390 poliisia.

Suomessa oli viime vuoden lopussa 7 390 poliisia. (Kuva AOP)

Ulkomaalaisten rikoksesta epäiltyjen osuus on lisääntynyt merkittävästi ryöstöissä ja petosrikoksissa.

POLIISI Vuonna 2019 poliisin tietoon tuli koko maassa 334 796 rikosta. Tämä on nelisen prosenttia eli 13 500 rikosta enemmän kuin vuonna 2018. Luku sisältää kaikki rikoslakirikokset lukuun ottamatta liikennerikoksia.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan turvallisuusympäristössä on monia haasteita, jotka tulevat näkymään – ja näkyvät osittain jo nyt – rikoskehityksessä sekä poliisin toiminnassa niin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidossa, liikenneturvallisuudessa kuin rikosten selvittämisessäkin.

– Haasteita ovat esimerkiksi rikoksen tekijöiden moniongelmaisuus, asuinalueiden ja asukkaiden eriarvoistuminen, syrjäytymiskehitys sekä teknologian mahdollistama rikostilaisuuksien lisääntyminen, Kolehmainen arvioi.

Rikosten määrän kehityksen tarkasteleminen rikoslajeittain osoittaa, että kehitys on kuitenkin varsin eritahtista ja osittain erisuuntaista.

– Eri rikoslajien kehitys riippuu, paitsi rikollisuuden todellisesta lisääntymisestä tai vähenemisestä, myös siitä, miten aktiivisesti rikosten uhriksi joutuneet ilmoittavat niistä poliisille. Ilmi tulleiden rikosten määrään vaikuttaa myös viranomaisten valvonnan tehokkuus, poliisin käytettävissä olevat resurssit ja se, miten valvontaa suunnataan, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo.

Huumausainerikosten selvittämistä tehostettu

Erityisesti huumausainerikokset ja seksuaalirikokset ovat tilastojen valossa lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Törkeitä huumausainerikoksia tuli poliisin tietoon noin 14 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna ja seksuaalirikoksia noin 15 prosenttia edeltävää vuotta enemmän.

Huumausainerikosten tilastollisen määrän kasvu kertoo osaltaan myös poliisin tutkinnan ja valvonnan tehokkaista toimenpiteistä, varsinkin törkeiden huumausainerikosten kohdalla. Toisaalta se kertoo myös ilmiön laajuudesta.

– Huumausaineet ja eriasteinen sekakäyttö voivat olla osaltaan monen poliisitehtävän, kuten häiriökäyttäytymisten ja eriasteisten henkeen ja terveyteen sekä omaisuuteen kohdistuvien rikosten taustalla. Lisääntyneellä huumausaineiden käytöllä on väistämättä vaikutusta myös liikenneturvallisuuteen, näkyen erityisesti lisääntyneinä huumausaineliitännäisinä rattijuopumuksina, Seppo Kolehmainen sanoo.

– Kestävä minimitaso olisi hallintovaliokunnan linjaama 7 850 poliisimiestä, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kommentoi poliisien määrää.
– Kestävä minimitaso olisi hallintovaliokunnan linjaama 7 850 poliisimiestä, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kommentoi poliisien määrää. (Kuva AOP)

Ikäihmiset huijareiden uhreina

Poliisille ilmoitettujen erilaisten petosrikosten määrä kasvoi noin 13 prosentilla eli lukumääräisesti yli 4 200 rikoksella. Internetissä tapahtuneiden petosten määrä kasvoi suhteellisesti eniten eli yli 21 prosenttia. Kaikkiaan nettipetokset kasvoivat yli 2 600 rikoksella, joten huomattava osa petosrikollisuuden kokonaismäärän kasvusta aiheutui erilaisista nettipetoksista.

– Petosrikollisuuden kasvu kohdistuu muun muassa ikäihmisiin eli 65 vuotta täyttäneisiin ja heitä vanhempiin. Heitä on huijattu eri tavoilla, muun muassa urkkimalla korttien käytön yhteydessä PIN-koodeja, jonka jälkeen kortteja on anastettu ja käytetty rikollisesti muun muassa pankkiautomaateilla tilivarojen anastamiseksi, Seppo Kolehmainen kertoo.

Rikosten määrän lasku edelliseen vuoteen verrattuna on ollut prosentuaalisesti suurinta henkirikoksissa ja asuntoihin tehdyissä varkauksissa. Henkirikoksia tehtiin vuonna 2019 yhteensä 74 kappaletta, kun niitä vuosi aikaisemmin oli 88. Laskua oli yli 15 prosenttia. Henkirikosten osalta laskusuuntaus on ollut nähtävillä pitkään.

Niin ikään varkausrikokset ovat vähentyneet miltei yhtäjaksoista 90-luvun puolivälistä alkaen. Kuitenkin vuonna 2019 luvut hiukan kasvoivat useimmissa varkaustyypeissä.

Poliisin vuonna 2019 tietoon tulleet liikennerikokset ovat vähentyneet 5,5 prosenttia eli niiden määrä oli noin 6 400 vähemmän kuin vuonna 2018. Myös rattijuoppoja oli pari prosenttia eli noin 400 vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia oli kuitenkin noin 290 eli runsas seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Ulkomaalaiset useammin rikoksentekijöinä

Määrä sellaisissa rikoslakirikoksissa, joissa rikoksesta epäilty on ulkomaan kansalainen, on lisääntynyt nelisen prosenttia vuonna 2019. Kokonaismäärä oli noin 23 672, mikä on runsas tuhat rikosta enemmän kuin vuonna 2018.

Ulkomaalaisten rikoksesta epäiltyjen osuus on lisääntynyt merkittävästi ryöstöissä ja petosrikoksissa. Ryöstöissä ulkomaalaisten epäiltyjen osalta oli kasvua yli 50 prosenttia ja petosrikoksissa 40 prosenttia. Omaisuusrikokset kytkeytyvät usein ammattimaiseen rikollisuuteen.

Vastaavasti määrä sellaisissa seksuaalirikoksissa, joissa epäilty on ulkomaan kansalainen, on pysynyt suunnilleen samana kuin vuonna 2018. Huumausainerikoksissa ulkomaalaisten osuus on pienentynyt hieman.

Poliisin koko henkilöstön määrä kasvoi viime vuonna edelliseen vuoteen nähden 173 henkilöllä eli 1,7 prosenttia. Henkilöstömäärä lisääntyi 72 poliisimiehellä eli vajaalla prosentilla. Poliiseja oli viime vuoden lopussa 7 390.

Lue myös: Poliisin kiireellisimmät tehtävät ovat lisääntyneet rajusti – ”Tapahtumapaikalle ei ole päästy yhtä nopeasti”

Kommentoi Facebookissa