Puhemies ei keskeytä eduskunnan istuntotaukoa – ”Tarkoituksena oli luoda arvovaltakonflikti”

Puhemies Jussi Halla-ahon mukaan pyyntö ei rinnastu aikaisempiin tapauksiin kiireellisyydeltään ja yhteiskunnalliselta merkittävyydeltään. (Kuva Eduskunta)

Jussi Halla-aho toteaa, että parlamentaarinen enemmistö ei ole pyyntöön yhtynyt.

EDUSKUNTA Oppositioon kuuluvien eduskuntaryhmien puheenjohtajat lähettivät puhemies Jussi Halla-aholle 14.7. sähköpostiviestin, jossa puhemiestä pyydettiin keskeyttämään eduskunnan istuntotauko ja kutsumaan eduskunta koolle käsittelemään pääministerin ilmoitusta. Ilmoituksen aiheena olisivat hallituksen ministereiden kannanotot ja luottamus sekä hallituksen toimintakyky.

Halla-aho toteaa ratkaisussaan istuntotauon keskeyttämispyyntöön, että ennakkotapausten valossa istuntotauon keskeyttäminen on hyvin harvinainen toimenpide, jonka kynnys on korkea. Näin on toimittu 60 vuoden aikana vain seitsemän kertaa. Eduskuntaa ei ole puhemiehen saaman selvityksen perusteella koskaan kutsuttu koolle istuntotauon aikana opposition aloitteesta.

”Oppositioryhmien pyyntö liittyy tulkintani mukaan yhden ministerin vuosia aiemmin kirjoittamiin kommentteihin blogissaan ja internetin keskustelupalstalla sekä niistä nyt käytävään julkiseen keskusteluun. Näkemykseni mukaan asia ei rinnastu kiireellisyydeltään ja yhteiskunnalliselta merkittävyydeltään niihin syihin, joiden vuoksi eduskunta on aiemmin kutsuttu koolle istuntotauon aikana.”

Kyseessä on valtiovarainministeri Riikka Purran 15 vuotta sitten keskustelupalstalle kirjoittamat maahanmuuttovastaiset kommentit, joiden sanavalintaa Purra on pyytänyt anteeksi. Samoin on kritisoitu Purran neljä vuotta sitten kirjoittamaa blogia, jossa hän arvostelee islamia naista alistavana uskontona.

Hall-aho kertoo, että eduskunnalla on suvereenina toimijana oikeus päättää omasta työskentelystään. Mikäli enemmistö kansanedustajista ryhmiensä välityksellä ilmaisisi toivovansa koolle kutsumista, parlamentarismin ja demokratian yleiset periaatteet puoltaisivat pyyntöön suostumista riippumatta siitä, minkä arvion puhemies tekee asian merkittävyydestä.

”Nyt näin ei kuitenkaan ole. Parlamentaarinen enemmistö ei ole pyyntöön yhtynyt. Totean, että oppositioryhmät eivät aluksi pyrkineet edistämään asiaansa lähestymällä suoraan puhemiestä vaan esittämällä puhemiehen toimintaa koskevia vaatimuksia sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Tulkitsen tätä niin, että tarkoituksena oli luoda arvovaltakonflikti puhemiehen kanssa ja pyrkiä julkisuuden painetta hyödyntäen ohjaamaan puhemiehen päätöksentekoa haluttuun suuntaan. Puhemies ei voi taipua ulkoiseen painostukseen, koska hän edustaa eduskuntaa ja puolustaa sen riippumattomuutta.”

Puhemies huomauttaa lisäksi, että harkintaan ovat siis vaikuttaneet ennakkotapaukset, yleiset parlamentaariset periaatteet sekä hänen arvionsa pyynnön taustalla olevan asian kiireellisyydestä ja merkittävyydestä

”Edellä olevan perusteella olen eduskunnan työjärjestyksen 3§:n puhemiehelle asiassa antamin valtuuksin päättänyt olla kutsumatta eduskuntaa jatkamaan 28.6.2023 keskeytettyjä valtiopäiviä.”

Lue myös: Hallitus reagoi rasismikohuun – ”Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä”

Kommentoi Facebookissa