Puolustusvoimien tietoverkko ulkoistettiin – jäivätkö valtion verkkopuolustajat heitteille?

Viestintäviraston viimeisten tietojen mukaan havaintoja maailmalta on tullut muun muassa Ukrainassa, Yhdistyneissä kuningaskunnissa, Espanjassa, Alankomaissa, Norjassa, Tanskassa ja Ranskassa. (

Viestintäviraston viimeisten tietojen mukaan havaintoja maailmalla on ollut muun muassa Ukrainassa, Yhdistyneissä kuningaskunnissa, Espanjassa, Alankomaissa, Norjassa, Tanskassa ja Ranskassa. (Kuva Fotolia)

Suomen digitaalista puolustusvalmiutta ylläpitävät asiantuntijat ovat nyt entisiä virkamiehiä.

VERKKOTURVALLISUUS Suomen puolustusvoimien tietoverkkoja puolustetaan nyt yrityksessä, jossa työskennellään ICT-alan työehtosopimuksen ehdoin. Puolustusvoimien tietoverkkoja ylläpitävät asiantuntijat ulkoistettiin puolustusvoimilta Suomen Turvallisuusverkko Oy:hyn vuonna 2015.

Suomen Turvallisuusverkko Oy on korkean varautumisen verkko-operaattori, joka varmistaa turvallisuusviranomaisten ja valtion ylimmän johdon viestintää kaikissa tilanteissa.

”Teemme työtä, jolla on suuri merkitys koko yhteiskunnalle”, yritys kertoo verkkosivuillaan.

Noin 140 entistä virkamiestä siirtyi ICT-alan työehtosopimuksen piiriin tammikuun 2017 lopussa, kun virkaehtosopimuskausi päättyi.

– Kaikki virkamiehen oikeudet on viety, mutta velvollisuudet ovat jääneet, kuvailee tilannetta koulutettujen asiantuntijoiden ja esimiesten ammattiliitto Pron ICT-alan sopimusalavastaava Karri Lybeck.

Asiantuntijoille on säädetty erillislailla rikosoikeudellinen virkavastuu. Entisten virkamiesten piti siirtyä liikkeenluovutuksessa vanhoina työntekijöinä, mutta Pron mukaan työaika piteni todellisuudessa ja lomapäivät vähenivät. Lisätöitä ei kompensoitu, joten asiantuntijoiden ansiot pienenivät.

Suomen Turvallisuusverkko Oy kuuluu valtion kokonaan omistamaan Erillisverkko-konserniin, jonka omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Pron Lybeckin mukaan henkilöstö kokee, että sitoutumista merkitykselliseen työhön ja työnantajaan on käytetty väärin.

Nyt työnantaja yrittää painostaa turvallisuusverkkojen asiantuntijoita allekirjoittamaan uusia, entistä heikompia työsopimuksia.

– Miksi ihmeessä? Vanhat työsopimukset ovat vanhoina työntekijöinä siirtyneillä voimassa, muistuttaa sopimusalavastaava Lybeck.

Suomen puolustusvoimien tietoverkkojen turvallisuutta pidetään kyberturvallisuuspuheissa erityisen tärkeänä. Turvallisuusverkkojen asiakkaita ovat muun muassa puolustusvoimat, poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveyssektori, Hätäkeskuslaitos, Rajavartiolaitos, valtion ja kuntien toimijat sekä huoltovarmuuskriittiset yritykset.

Yrityksellä on myös varautumisvelvollisuus, jota ei muilla yksityisillä yrityksillä ole. Henkilöstön velvollisuus on kouluttaa häiriötilanteessa viranomaisia.

Turvallisuusverkkojen ulkoistushankkeessa määriteltiin aikanaan sovellettavaksi ICT-alan työehtosopimus, jonka neuvottelee Pro, mutta Pron edustajia ei pyydetty mukaan. Valtiovarainministeriön julkaisemasta Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa -raportista 17/2013 käy ilmi, että neuvotteluissa ei ole ollut lainkaan työntekijäpuolen edustusta vastaanottavasta yrityksestä.

– Hyvin poikkeuksellista on, että asiasta ei suostuta edes tulemaan neuvottelupöytään tai käsittelemään asiaa millään tavalla, Karri Lybeck toteaa.

Kun normaaleja neuvottelusuhteita ei ole työehtosopimuksen soveltamisesta, jokainen työtehtävä arvioidaan yksittäistapauksena työnantajan ja toimihenkilöiden kesken.

– Tähän asti tapaukset ovat päätyneet erimieliseksi ja mahdollisesti aina oikeuteen asti, jatkaa Lybeck.

Valtiolla on menossa parhaillaan monia muita vastaavia ulkoistuksia esimerkiksi soteen ja työvoimahallinnon uudistamiseen liittyen.

Kommentoi Facebookissa