Ratsastusleireillä huomattavia turvallisuuspuutteita – vinkkejä vanhemmille leirin valintaan

Pienet ratsastajat ovat usein niin innossaan leirille pääsystä, etteivät he monesti edes osaa kyseenalaistaa tai suhtautua kriittisesti tallien tarjoamiin leirimahdollisuuksiin.

Pienet ratsastajat ovat usein niin innossaan leirille pääsystä, etteivät he monesti edes osaa kyseenalaistaa tai suhtautua kriittisesti tallien tarjoamiin leirimahdollisuuksiin. (Kuva Fotolia)

Tukes teki valvontakäyntejä ratsastusleirejä järjestäville talleille ja kävi läpi turvallisuusasiakirjat.

HARRASTUKSET Ensiapukoulutukset suorittamatta, ratsastusleireihin liittyvät riskit arvioimatta ja majoitus homeisessa merikontissa. Muun muassa tällaisia huolestuttavia havaintoja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes teki ratsastusleirien turvallisuutta valvovassa projektissa. Majoitukseen ja sisäilmaan liittyvissä ongelmissa Tukes oli yhteydessä niitä valvoviin kuntien terveydensuojeluviranomaisiin.

Valvontakäyntejä tehtiin kevään ja kesän aikana yhteensä 12:lle ratsastusleirejä järjestävälle tallille ympäri Suomea, lisäksi 11 tallin turvallisuusasiakirjat käytiin läpi. Tukes suosittelee vanhempia tutustumaan ratsastusleiriä järjestävän tallin turvallisuuteen ennen ostopäätöstä.

Tukes kohdensi valvontaansa riskiperusteisesti asiakirjavalvonnan ja muilta viranomaisilta saatujen tietojen perusteella. Tukesin valvontakäyntien kohteena oli kesällä enimmäkseen talleja, jotka eivät kuuluneet mihinkään laatujärjestelmään, eli ne eivät esimerkiksi olleet Suomen Ratsastajainliiton jäsentalleja.

Leirinjärjestäjien taso oli turvallisuusnäkökulmasta kirjava. Leirejä järjestävät niin isot kokeneet toimijat kuin hyvin pienetkin tallit.

– Useimmiten tallit eivät olleet käyneet läpi leiritoimintaan liittyviä turvallisuusriskejä. Osalta talleista riskien hallintaa varten tehty turvallisuusasiakirja puuttui kokonaan. Olemme antaneet neuvontaa ja ohjeistusta suoraan kaikille projektissa mukana olleille talleille, ylitarkastaja Kielo Kestinmäki Tukesista kertoo.

Tukes järjestää syksyllä ratsastustalleille myös koulutustilaisuuksia turvallisuusasioista ympäri Suomea. Yksi valvontaprojektista noussut huolenaihe oli turvallisen leirimajoituksen järjestäminen. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat sisäilman turvallisuutta ja asumisterveyttä Suomessa.

– Tilapäiseen majoitukseen käytettäviä tiloja ei valvota säännöllisesti. Valvontaa tehdään, jos tilapäisten asuintilojen epäillään aiheuttavan terveyshaittaa. Eli jos leirimajoituksessa käytettyjen tilojen sisäilma-asiat ja terveys epäilyttävät, ole yhteydessä paikalliseen terveydensuojeluviranomaiseen, ylitarkastaja Heli Laasonen Valvirasta ohjeistaa.

Seuraava ratsastusleirien sesonki on koululaisten syyslomaviikolla. Pienet ratsastajat ovat usein niin innossaan leirille pääsystä, etteivät he monesti edes osaa kyseenalaistaa tai suhtautua kriittisesti tallien tarjoamiin leirimahdollisuuksiin. Tukes suositteleekin vanhempia tutustumaan leiripaikkoihin etukäteen ennen ostopäätöstä.

  • Näin vietät ikimuistoisen ratsastusleirin turvallisesti – vinkkejä leirin valintaan ja viettoon löydät lisäksi tästä

Kysymyslista ratsastusleiriä ostavalle vanhemmalle

Millaisissa tiloissa leiriläiset majoittuvat ja peseytyvät? Vaatimattomatkin tilat majoittumiseen ovat turvallisia, jos niitä on asianmukaisesti huollettu ja siivottu.

Onhan täysi-ikäinen vastuuhenkilö koko ajan alaikäisten leiriläisten seurassa? Myös vapaa-ajan ohjelmaa tulee valvoa.

Millaisessa kunnossa tallin ratsastuskentät ovat? Onhan ne aidattu?

Onko leirien ratsastusta opettava henkilö alan ammattilainen?

Annetaanko leiriläisille ennakkoon turvallisuustietoa?

Kommentoi Facebookissa