Rikesakko tuplattiin – ylinopeudet vähenivät rangaistuilla kahdeksan prosenttia

Ylinopeuksien lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin rikesakkojen korotuksen vaikutuksia sakkojen maksamiseen.

Ylinopeuksien lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin rikesakkojen korotuksen vaikutuksia sakkojen maksamiseen. (Kuva Fotolia)

Tutkimuksen mukaan liikennerikosten uusiminen väheni rikesakkojen korotuksen jälkeen.

LIIKENNE Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin KRIMOn tutkimuksen mukaan liikennerikkomusten uusiminen väheni rikesakkojen korotuksen jälkeen noin kahdeksan prosenttia. Rikesakot korotettiin kaksinkertaisiksi syyskuussa 2015.

Krimon tutkimuksessa verrattiin korotuksen jälkeen rikesakkoja saaneita vuotta aikaisempaan tilanteeseen. Korotuksen jälkeen sakon saaneista 11,4 prosenttia sai 11 kuukauden kuluessa uuden rikesakon ylinopeudesta. Ennen korotusta sakon saaneista uuden rikesakon sai 12,4 prosenttia.

Korotuksen lisäksi myös sakotuksen puuttumiskynnyksen alentaminen on vähentänyt ylinopeuksia. Sakotuksen puuttumiskynnys laskettiin kahdeksasta seitsemään kilometriin tunnissa 1.10.2016. Seitsemän kilometrin nopeusylityksestä kuljettajalle määrätään pääsääntöisesti rikesakko. Tätä pienemmistä ylinopeuksista poliisi antaa huomautuksen.

Ylinopeuksien lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin rikesakkojen korotuksen vaikutuksia sakkojen maksamiseen.

– Rikesakkonsa maksaneiden osuudessa ei ole tapahtunut merkittävää laskua korotuksen myötä, toteaa yliopistotutkija Mikko Aaltonen.

Kokonaisuutena arvioiden hankkeen tulokset sakkojen ylinopeuksia vähentävästä vaikutuksesta ovat linjassa kansainvälisen tutkimusnäytön kanssa. Tutkimuksessa tarkasteltiin ylinopeuksien kehitystä sekä poliisin automaattisen liikennevalvonnan tilastojen että liikenteen automaattisten mittausasemien tietojen perusteella.

Tulokset ilmenevät sakkojen korotusten vaikutuksia selvittäneen tutkimushankkeen toisesta osaraportista. Alun perin osaraportin tarkoituksena oli selvittää rikesakkoihin vuodelle 2016 suunnitellun uuden korotuksen vaikutuksia. Tämä korotus ei kuitenkaan ole toteutunut. Hankkeen ensimmäisen osaraportin tulokset osoittivat ylinopeutta ajavien autojen määrän laskeneen korotuksen jälkeen.

– Hankkeen tulosten luotettavuutta arvioitaessa on syytä huomioida, että tutkimuksen seuranta-aikana liikennevalvonnassa tapahtui myös muita muutoksia. Automaattivalvonnan käyttö kasvoi seurantajaksolla voimakkaasti ja aihepiiriä koskeva uutisointi lisääntyi. On siten vaikea sanoa, kuinka suuri osa havaitusta

Raportti on osa valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportin ovat laatineet Mikko Aaltonen ja Miialiila Virtanen.

Kommentoi Facebookissa