Sähköverkkoyhtiöt joutuvat maksamaan takaisin asiakkailleen 175 miljoonaa euroa

Carunan uudet sähkönsiirron hinnankorotukset ovat saaneet taas aikaan kapinaliikkeen.

Caruna joutuu hyvittämään asiakkailleen 36,5 miljoonaa euroa. (Kuva AOP)

Energiavirasto on tarkistanut asiakkailta vuosina 2012–2015 perityt siirtomaksut.

SÄHKÖVERKKO Sähkömarkkinoita valvovan Energiaviraston uusi raportti paljastaa, että sähkönsiirtoyhtiöt ovat perineet käsiteltynä neljän vuoden tarkkailujaksona 2012–2015 asiakkailtaan liikaa 175 miljoonaa euroa.

Joillakin yhtiöillä on jäänyt alijäämää, yhteensä 55 miljoonaa, jolloin kaikkien sähkönsiirtoyhtiöiden laskennallinen kokonaisylijäämä on noin 120 miljoonaa euroa. Yhtiöt selittävät liian korkeita hintojaan pääosin ennakoitua suurempina korkojen laskuina sekä alhaisena inflaationa.

Suurin ylilaskuttaja oli Pirkanmaalla, Hämeessä, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla toimiva Elenia, joka oli perinyt asiakkailtaan 83,7 miljoonaa euroa ylilaskutuksena, lähes kymmenen prosenttia liikevaihdostaan.

Kymmeneen prosenttiin yltäviä ylijäämiä tekivät lisäksi Imatran Seudun Sähkönsiirto, Nivos Energia, Pori Energia Sähköverkot, Rovaniemen Verkko sekä Valkeakosken Energia. Helsingissä toimivalla Helen Sähköverkolla ylijäämä oli kuusi prosenttia eli 26 miljoonaa euroa.

Julkisuudessa hinnankorotustensa johdosta ollut Caruna peri neljän vuoden aikana liikaa 36,5 miljoonaa euroa, joka vastaa neljää prosenttia liikevaihdosta.

Liikaa perityt maksut eli ylijäämät on hyvitettävä takaisin asiakkaille seuraavan neljän vuoden jakson aikana vuosina 2016–2019. Yhtiöllä ei saa olla ylijäämää kahdella peräkkäisellä tarkastusjaksolla.

Kommentoi Facebookissa