Sisäilmaan liittyvät terveyshaitat ovat yleisiä – joka viides nainen on kokenut oireita työpaikalla

Sisäilman aiheuttamia oireita työpaikallaan on kokenut useampi nainen kuin mies.

Sisäilman aiheuttamia oireita työpaikallaan on kokenut useampi nainen kuin mies. (Kuva Fotolia)

Tarvitaan nykyistä enemmän poikkihallinnollista ja eri ammattikuntien välistä yhteistyötä.

TERVEYS Suomessa on eurooppalaisittain hyvä sisäilma. Kuitenkin FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaisista naisista 20 prosenttia ja miehistä 10 prosenttia on kokenut sisäilman aiheuttaneen oireita työpaikalla.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoitteena on vähentää sisäympäristöön liittyviä terveys- ja hyvinvointihaittoja. THL:n koordinoima ohjelma julkistettiin tänään Ympäristöterveyspäivillä Tampereella.

Ohjelman aikana on tarkoitus muun muassa kehittää rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, ongelmatilanteiden hoitoa, parantaa oireilevien ja sairastuneiden hoitopolkuja ja kuntoutusta sekä selvittää sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä.

– Kyseessä on visainen ongelma, jota pitää lähestyä monesta suunnasta. Rakennusten ongelmiin on tartuttava ripeästi ja epäpuhtauslähteet korjattava. Aiempaa enemmän pitää huomioida altistuva ihminen ja panostaa ymmärryksen lisäämiseen ja avoimeen viestintään sisäilma-asioista. Tarvitsemme myös terveydenhuollon voimakkaasti mukaan, jotta voimme parantaa sairaiden ja oireilevien hoitoa ja tukea, sanoo professori Juha Pekkanen.

Koska ongelmatilanteiden ratkaiseminen on vaikeaa ja aikaa vievää, sisäilmakysymyksissä tarvitaan nykyistä enemmän poikkihallinnollista ja eri ammattikuntien välistä yhteistyötä.

– Ihmisiin ja rakennuksiin kohdistuvien toimien tulee perustua tutkittuun tietoon sekä luotettavaan riskien ja vaikutusten arviointiin. Tämä on tärkeää sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta, toteaa puolestaan THL:n pääjohtaja Juhani Eskola.

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa ja tukee terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimia, jotka kuuluvat valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -ohjelman sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan.

Lue myös: Sisäilman ongelmat voidaan havaita jo ennen oireita

Kommentoi Facebookissa