Sulamisvedet ja sade ovat aiheuttaneet päällystevaurioita – ongelmia erityisesti eteläisen Suomen päätieverkolla

Asfaltissa olevien reikien paikkaus on haastavaa kosteissa olosuhteissa. (Kuvituskuva Fotolia)

Vauriot saattavat ilmaantua hyvin nopeasti, joten tienkäyttäjiltä vaaditaan varovaisuutta liikenteessä.

LIIKENNETURVALLISUUS Eteläisen Suomen runsaslumisena alkanut talvi vaihtui pitkiin plussakeleihin ja vesisateisiin. Lämpötila on myös sahannut nollan molemmin puolin. Lauha ja sateinen sää sekä sulamisvesien suuri määrä ovat aiheuttaneet päällysteiden reikiintymistä erityisesti Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen päätieverkolla.

– Runsaat vesisateet vaurioittavat herkästi pakkasten jäljiltä hauraita asfalttipäällysteitä, jos vesi pääsee päällysteen alle esimerkiksi verkkomaisen halkeaman kautta. Kun reikiintyminen pääsee alkuun, vaurioitunut kohta voi kasvaa nopeastikin, kertoo teiden kunnossapidon asiantuntija Katri Eskola Väylävirastosta.

Olosuhteissa on kuitenkin eroja Suomen sisällä, sillä ainakin Pohjois-Suomessa on edelleen pääosin normaali ja tasainen talvikeli. Etelämpänä päällysteiden tilanne voi huonontua muuallakin, jos nykyiset sääolosuhteet vielä jatkuvat.

Paikkaamistarvetta on tällä hetkellä etenkin Uudellamaalla. Asfaltissa olevien reikien paikkaus on kuitenkin haastavaa kosteissa olosuhteissa. Paikkaustyötä päästään tekemään tehokkaammin silloin, kun pinnat kuivahtavat.

– Mikäli paikkauksia ei pystytä tekemään, varoitetaan liikennettä päällystevaurioista. Myös nopeusrajoituksia voidaan joutua laskemaan tai kaistoja sulkemaan ongelmallisimmilla tieosuuksilla, kunnes vauriot saadaan pysyvämmin korjattua, muistuttaa teiden kunnossapidon asiantuntija Ossi Saarinen Väylävirastosta.

Tienkäyttäjien kannalta olennaisinta on se, että liikenteessä on syytä olla erityisen varovainen ja sovittaa ajonopeus vallitseviin olosuhteisiin. Myös tavallista suurempi turvaväli auttaa havaitsemaan mahdolliset vauriot ajoissa. Paikallisetkin vaihtelut olosuhteissa voivat olla suuria, ja vauriot voivat vilkkailla teillä syntyä ja laajeta nopeasti. Vauriot voivat olla myös veden alla piilossa.

– Nopeusrajoitusten noudattaminen on tärkeää liikenneturvallisuuden takia, mutta myös siksi, että nastarenkaat kuluttavat asfalttia selvästi enemmän päällysteen ollessa märkä. Kuluminen kiihtyy, kun nopeus nousee kahdeksankympin yli, Eskola sanoo.

Mikäli tienkäyttäjälle tapahtuu maantiellä vahinko, jonka hän katsoo aiheutuneen tien puutteellisesta kunnossapidosta, voi tienkäyttäjä hakea ELY-keskukselta korvausta syntyneistä vahingoista.

Lisäksi Etelä- ja Lounais-Suomeen sekä Etelä-Pohjanmaan rannikolle on annettu tulvavaroitus vallitsevien olosuhteiden takia. Tulvavesi on paikoin noussut ajoradalle ainakin Uudellamaalla, ja kiertoteitä otetaan käyttöön tarpeen mukaan. Runsaaseen tulvaveteen ei kannata ajaa, sillä jo 30 cm virtaavaa vettä voi liikuttaa autoa tai rikkoa sen.

Havaituista vaurioista kannattaa ilmoittaa eteenpäin: jos kyseessä on kiireellinen liikennettä vaarantava ongelma, ilmoita siitä Tienkäyttäjän linjalle, puhelin 0200 2100. Kaikki muut valtion väyliä koskevat palautteet hoituvat Liikenteen asiakaspalvelun kautta. Palauteväylän kartasta näkee myös sen, onko kyseinen ongelma jo ilmoitettu ja otettu käsittelyyn.

Lue myös: Suomen autokanta vanhenee – keski-ikä kasvoi lähes 13 vuoteen

Kommentoi Facebookissa