Suomalaisten toiveet sote-uudistukselle – ”Julkisilla palveluilla vahva kannatus Suomessa”

THL:n tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, mitä väestö odottaa palvelujärjestelmän uudistukselta.

THL:n tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, mitä väestö odottaa palvelujärjestelmän uudistukselta. (Kuva Fotolia)

Naiset haluavat vahvoja peruspalveluita, miehet puolestaan kustannuskuria.

SOTE Suomalaisten mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen pitäisi olla vahvoja ja palvelujen yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Lisäksi toiveena ovat sujuvat palvelut, joissa tieto liikkuu eri ammattilaisten välillä.

Nämä tavoitteet nousivat kärkeen yli puolella vastaajista laajassa FinSote-väestökyselyssä, jossa ihmisiltä kysyttiin sote-palvelujen uudistamisesta.

– Kyselyn tulokset osoittavat, että Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisillä tavoitteilla on väestön vankka tuki ja että suomalaiset pitävät tärkeinä palvelujärjestelmän uudistamiselle alun perin asetettuja tavoitteita yhdenvertaisista, vahvoista ja integroiduista palveluista , toteaa tutkimuspäällikkö Anna-Mari Aalto THL:stä.

Tärkeimpien tavoitteiden joukkoon nousi myös kustannusten kurissa pitäminen, jonka valitsi noin puolet vastaajista. Valinnanvapauden lisäämisen nosti listalleen neljännes vastaajista. Vain joka kymmenennellä oli kärjessä ihmisten oman vastuun lisääminen terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, mitä väestö odottaa palvelujärjestelmän uudistukselta ja millaisia eroja odotuksissa on eri väestöryhmien tai alueiden välillä. Vastaajille esitettiin joukko uudistuksen eri vaiheissa esitettyjä tavoitteita, joista heitä pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä.

Kyselyn perusteella vahvoja peruspalveluja pitivät tärkeänä erityisesti naiset, nuoret ja taloudellisia vaikeuksia kokeneet. Vahvat peruspalvelut valittiin kolmen tärkeimmän tavoitteen joukkoon maakunnista useimmiten Pohjanmaalla.

Kustannusten kasvun taittaminen on ollut erityisen näkyvästi esillä julkisessa keskustelussa palvelujen uudistamisesta. Tässä tutkimuksessa erityisesti miehet, vähän koulutetut ja iäkkäät vastaajat pitivät kustannuskuria tärkeänä muita useammin, kun taas pitkäaikaissairaat ja terveyspalvelujen käyttäjät nostivat sen muita harvemmin tärkeimpien tavoitteiden joukkoon. Kustannuskuria pidettiin tärkeänä tasapuolisesti eri puolilla Suomea.

– Julkisilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla näyttää olevan vahva kannatus Suomessa. Kun järjestelmän uudistamista suunnitellaan jatkossa, täytyy lähtökohtana pitää väestölle tärkeitä tavoitteita, jotta luottamus järjestelmään ja halukkuus pitää sitä yllä verovaroilla säilyisivät, Aalto toteaa.

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää on pyritty uudistamaan jo usean hallituskauden ajan. Taustalla on hajautunut kuntajärjestelmä, ongelmat hoitoon ja palveluun pääsyssä erityisesti perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa sekä väestön ikääntymiseen ja sen myötä kasvavaan palvelutarpeeseen liittyvät haasteet.

Lue myös: Valtiovarainministeriö kiistää ja sote-kulujen piilottelukiista jatkuu – ”Täsmällisiä tietoja ei vielä ollut”

Kommentoi Facebookissa