Suomessa on maailman parhaat vaalit – mieti miksi

Suomessa käydään eduskuntavaalit sunnuntaina 14.4.2019.

Suomessa käydään eduskuntavaalit sunnuntaina 14.4.2019. (Kuva Fotolia)

Kampanjan tarkoituksena on kannustaa käyttämään äänioikeuttaan tulevissa vaaleissa.

VAALIT Suomessa on maailman parhaat vaalit – Mieti miksi! on teemana käynnistyneelle valtioneuvoston kanslian, oikeusministeriön ja Turvallisuuskomitean viestintäkampanjalle, jonka tarkoituksena on kannustaa käyttämään äänioikeuttaan tulevissa vaaleissa sekä muistuttaa mediakriittisyyden merkityksestä.

Kampanjassa ovat mukana rouva Tellervo Koivisto, hallituksen puheenjohtaja Heikki Hursti Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:stä, koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann, juontaja ja toimittaja Jone Nikula sekä vloggaaja ja juontaja Veronica Verho. Kampanja näkyy ennen vaaleja televisiossa, radiossa sanomalehdissä sekä sosiaalisessa mediassa.

Miksi viestintäkampanja toteutetaan?

Suomessa on järjestetty yli 110 vuotta luotettavasti vaaleja.  Keväällä tämä vahva perinne saa jatkoa eduskuntavaalien ja Euroopan parlamentin vaalien myötä. Vaalien järjestäminen ja toimittaminen nojaavat edelleenkin varmaan menetelmään, joka on kynä, paperi ja äänestyskoppi. Nämä luotettavat, toimintavarmat ja tietoturvalliset välineet ovat edelleenkin odottamassa äänestäjiä ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä.

Esimerkit maailmalta ovat osoittaneet, että eri maiden vaaleihin on kohdistunut ulkopuolisia ja sisäisiä vaikuttamisyrityksiä. Muualta raportoituja toimintatapoja ovat olleet tietomurrot, palvelunestohyökkäykset, valeuutisten levittäminen, ehdokkaisiin ja puolueisiin käyvä häirintä, uhkailu ja painostaminen sekä trollaus ja bottiverkostojen hyödyntäminen keskustelujen ohjaamiseksi.

Kampanjassa ovat mukana Jone Nikula, Heikki Hursti, Tellervo Koivisto, Veronica Velho sekä Henrik Dettmann.
Kampanjassa ovat mukana Jone Nikula, Heikki Hursti, Tellervo Koivisto, Veronica Velho sekä Henrik Dettmann. (Kuva VNK)

Näiden tunnistettujen vaikuttamisyritysten tavoitteina on arvioitu olleen pyrkimys vaikuttaa vaalien tulokseen tai mielikuvaan niiden luotettavuudesta. Kohteina ovat olleet esimerkiksi vaalijärjestelmät ja -prosessit sekä vaalikampanjat.

Viestintäkampanjan tarkoituksena on lisätä yleisön tietoisuutta siitä, mistä luotettavaa viranomaistietoa vaaleihin liittyen löytyy sekä mistä vaalihäirinnässä on kysymys, miten sen voi tunnistaa ja miten siihen voi varautua. Kampanja pyrkii tukemaan demokratiakasvatusta lisäämällä tietoisuutta informaatioympäristön muutoksista ja yleisestikin informaatiovaikuttamisesta.

Miten Suomessa on varauduttu vaalihäirintään?

Viranomaiset ovat viime vuodesta lähtien varautuneet mahdolliseen vaalihäirintään oikeusministeriön johdolla. Varautuminen on osa viranomaisten lakisääteisiä tehtäviä. Kun maailma ympärillä muuttuu, uudenlaisia uhkia ja riskejä tunnistetaan, on viranomaistenkin arvioitava jatkuvasti näiden muutosten vaikutuksia Suomelle ja suomalaiseen yhteiskuntaan.

Varautuminen on pitänyt sisällään toimintatapojen ja yhteistyön kehittämistä sekä koulutuksen järjestämistä vaalihäirintään varautumisesta ja vastaamisesta muun muassa viranomaisille ja puolueille. Lisäksi viranomaisilla on suorat yhteydet sosiaalisen median yhtiöihin. Varautumisen teemana on ollut luottamus ja sen säilyttäminen.

Suomessa on maailman parhaat vaalit ei ole Päivän Lehden toimituksellista aineistoa vaan valtioneuvoston kanslian tuottamaa sisältöä.

Mistä lisätietoa?

Vaaleihin liittyvää viranomaistietoa löytyy oikeusministeriön viralliselta vaalisivustolta vaalit.fi. Sinne on koottu tietoa myös vaalihäirinnästä, sen tunnistamisesta sekä siihen varautumisesta. Lisäksi muita kanavia ovat Facebook sekä Twitter.

Kommentoi Facebookissa