Suomi ja Saksa allekirjoittivat puolustusyhteistyötä koskevan puitejärjestelyn

Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen allekirjoitti sopimukset Suomen puolustusministeri Jussi Niinistön sekä Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin kanssa.

Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen allekirjoitti sopimukset Suomen puolustusministeri Jussi Niinistön sekä Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin kanssa. (Kuva Defmin)

Suomi liittyy myös Iso-Britannian johtamaan Joint Expeditionary Force JEF -joukkoon.

PUOLUSTUSYHTEISTYÖ Suomen ja Saksan puolustusministerit allekirjoittivat tänään maiden kahdenvälistä puolustusyhteistyötä koskevan puitejärjestelyn Brysselissä.

Puolustusministeri Jussi Niinistö osallistui Naton jäsenmaiden, Suomen ja Ruotsin puolustusministereiden sekä Euroopan unionin korkea edustaja Federica Mogherinin työlounaalle Brysselissä. Niinistö osallistui myös Resolute Support  Mission -kokoukseen, johon on Naton jäsenmaiden lisäksi kutsuttu muut Afganistanin operaatioon osallistuvat maat.

Kokousten yhteydessä Brysselissä Suomi ja Saksa kävivät myös kahdenvälisiä keskusteluja. Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö ja Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen allekirjoittivat puolustusyhteistyötä koskeva puitejärjestelyn, niin sanotun Framework Arrangementin. Suomen ja Saksan kahdenvälisen puolustusyhteistyön kehittäminen perustuu jo käynnissä olevien hankkeiden edistämiseen ja uusien yhteistyömahdollisuuksien tunnistamiseen.

Puitejärjestelyssä listatut yhteistyöalueet kattavat laaja-alaisesti puolustusyhteistyön kirjon, sisältäen poliittisen dialogin, suorituskykyjen kehittämisen, tiedonvaihdon, yhteistyön kansainvälisissä järjestöissä, tutkimuksen ja materiaaliyhteistyön. Puitejärjestely ei ole luonteeltaan oikeudellisesti sitova. Se korostaa osapuolten poliittisen tason sitoutumista yhteistyön tiivistämiseen.

Puitejärjestelyn lisäksi Suomi allekirjoitti erillisen aiesopimuksen osallistumisesta Saksan johtaman kehysvaltioryhmän Framework Nation Concept FNC:n toimintaan. Kehysvaltioryhmän tavoitteena on kehittää monikansallisia eurooppalaisia suorituskykyjä sekä muodostaa joukkokokonaisuuksia esimerkiksi kriisinhallinnan tarpeisiin. Kehysvaltioyhteistyö on samalla vahva elementti Suomen ja Saksan välisessä puolustusyhteistyössä täydentäen jo olemassa olevaa yhteistyötä muun muassa operaatioissa, harjoitustoiminnassa sekä materiaaliyhteistyössä.

Perjantaina puolustusministeri Niinistö jatkaa Tukholmaan. Suomen, Ruotsin ja Iso-Britannian puolustusministereiden tapaamisessa ministeri Niinistö allekirjoittaa Suomen osallistumista Iso-Britannian johtamaan Joint Expeditionary Force JEF -joukkoon koskevan liittymisasiakirjan.

Tukholmassa ministeri Niinistö osallistuu lisäksi Folk och Försvar -järjestön ja Suomi-instituutin järjestämään seminaariin, jossa käsitellään Pohjois-Euroopan turvallisuustilannetta.

Kommentoi Facebookissa