Suurmoskeija sai lopulta tyrmäyksen – tonttia ei varata ja kaupunginhallituksen enemmistö vastustaa

Neljä vuotta sitten valmistuneen Hazrat Sultan -moskeijan kokoista suurmoskeijaa kaavaillaan Helsinkiin.

Viitisen vuotta sitten valmistuneen Hazret Sultan -moskeijan kokoista suurmoskeijaa on kaavailtu Helsinkiin. (Kuva Fotolia)

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta ei puolla suunnitteluvarausta moskeijalle ja monitoimikeskukselle.

SUURMOSKEIJA Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti tämän päivän kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ei varaa hakijoille aluetta moskeija- ja monitoimikeskushankkeen jatkoselvittämistä varten.

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtaja Anni Sinnemäen (vihr.) tekemän ja varapuheenjohtaja Risto Rautavan (kok.) kannattaman vastaehdotuksen mukaisesti.

Lautakunta toteaa päätöksensä perustelussa, että se pitää tärkeänä, että Helsingin muslimiyhteisöjen toiminnan edellytyksistä huolehditaan osana suomalaista yhteiskuntaa sekä osana pääkaupungin roolia muun muassa asianmukaisten tilojen osalta.

Nyt käsittelyssä olevan hankkeen laajuus ja yhä avoimena olevat kysymykset ja epävarmuustekijät, ennen kaikkea rahoituksen alkuperä sekä mahdolliset rahoituslähteiden vaikutukset, eivät kuitenkaan ole lautakunnan mukaan kestävä pohja tälle toteuttamisratkaisulle.

Siksi lautakunta katsoo, että tämän hankkeen osalta ei ole etenemismahdollisuuksia. Päivän Lehti on kirjoittanut hankkeen epäselvyyksistä tässä.

Suunnitteluvarausasiasta päättää lopullisesti Helsingin kaupunginhallitus. Asian on tarkoitus tulla kaupunginhallituksen päätettäväksi maanantaina 18.12.2017. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on ilmoittanut vastustavansa suurmoskeijaa, ja samalla linjalla on etukäteistietojen perusteella myös yli puolet kaupunginhallituksen jäsenistä.

Kommentoi Facebookissa