Tukes kirjasi viime vuonna useita vakavia tapaturmia – kaksi onnettomuustutkintaa

Suurimmalla osalla Tukesin toimialoista turvallisuustilanne on pysynyt viime vuosina melko vakaana onnettomuuksien ja tapaturmien määrien suhteen.

Suurimmalla osalla Tukesin toimialoista turvallisuustilanne on pysynyt viime vuosina melko vakaana onnettomuuksien ja tapaturmien määrien suhteen. (Kuva Fotolia)

Tukes tutkii toimialoillaan sattuneet kuolemaan johtaneet ja muut vakavimmat onnettomuudet.

TURVALLISUUS Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin toimialalla sattuneista onnettomuuksista on julkaistu vuoden 2016 tiedot. Tukes kirjasi valvomillaan toimialoilla myös viime vuonna useita vakavia onnettomuuksia, minkä lisäksi pienempiä onnettomuuksia ja tapaturmia sattui useita kymmeniä.

Tukesin tietoon tuli viime vuonna neljä toimialaan liittyvää kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joista kaksi aiheutui nestekaasusta, yksi kemikaalin syttymisestä ja yksi oli kaivosonnettomuus.

Tukes tutkii toimialoillaan sattuneet kuolemaan johtaneet ja muut vakavimmat onnettomuudet tarpeen mukaan. Viime vuonna tutkittiin kaksi onnettomuutta. Toisessa kaivinkoneen kuljettaja menehtyi pudottuaan kaivostasolla olleesta aukosta Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella. Toisessa useita työntekijöitä altistui väkeville hajukaasuille heidän vaihtaessaan vaurioituneita murtolevyjä Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla.

Tukesin VARO Vaurio- ja onnettomuusrekisteriin kerätään tietoja sähköön, hisseihin, painelaitteisiin, vaarallisiin kemikaaleihin, maakaasuun, nestekaasuun, kaivoksiin, räjähteisiin ja ilotulitteisiin sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista.

Kaikki Tukesin toimialoilla sattuneet onnettomuudet eivät tule Tukesin tietoon. Velvollisuus ilmoittaa onnettomuuksista on määritelty toimialakohtaisessa lainsäädännössä, ja myös ilmoittamisen kriteerit ovat toimialakohtaisia. Ilmoitusvelvollisuus sisältyy muun muassa kemikaali-, painelaite-, räjähde-, kaivos- ja sähköturvallisuuslainsäädäntöön.

Sähköpalohälytyksiä tehtiin 2 666 vuonna 2016, neljä hissionnettomuutta raportoitiin sekä yksi liukuporrasonnettomuus, 14 merkittävää kemikaalivuotoa, 3 055 kemikaalionnettomuutta joista yli puolet tiealueilla, nestekaasun aiheuttamia tulipaloja 7, lämpökeskuksiin liittyviä tulipaloja 89 ja ilotulitteista aiheutuneita 102 tulipaloa ja 12 silmävammaa.

Julkaistut onnettomuustiedot eivät pyri kertomaan kokonaismäärää kyseisillä toimialoilla Suomessa sattuneista onnettomuuksista, vaan sen sijaan nostamaan esiin vakavimmat viime vuonna sattuneet onnettomuudet, sekä antamaan kuvaa kyseisten toimialojen turvallisuustilanteen kehittymisestä kokonaisuutena.

Suurimmalla osalla Tukesin toimialoista turvallisuustilanne on pysynyt viime vuosina melko vakaana onnettomuuksien ja tapaturmien määrien suhteen. Poikkeuksellisesti viime vuonna Tukesin tietoon ei tullut yhtään sähköiskukuolemaa. Sähköpaloissa menehtyi 21 henkilöä.

VAK-onnettomuuksista eli vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvistä tapauksista ilmoittaminen on lisääntynyt parina viime vuonna merkittävästi. Tukes on aktivoinut toiminnanharjoittajia parantamalla ilmoituslomakkeen selkeyttä sekä muistuttamalla onnettomuuden jälkeen ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitusten kautta saatua tietoa täydennetään Pelastuslaitosten tiedoilla.

Ilotuliteonnettomuuksien osalta vuodesta 2010 kiristynyttä lainsäädäntöä seurannut positiivinen kehitys onnettomuustilastoissa pysähtyi vuosi sitten, mutta viime vuodenvaihteessa onnettomuuksien lukumäärä kääntyi jälleen laskuun.

 

Kommentoi Facebookissa