Tukes testasi tatuointi- ja kestopigmentointivärit – kahdeksasta väristä löytyi terveydelle vaarallisia aineita

Tatuointi- ja kestopigmentointivärien aineista vain osa jää tatuointikohtaan ja suuri osa kulkeutuu eri puolille elimistöä.

Tatuointi- ja kestopigmentointivärien aineista vain osa jää tatuointikohtaan ja suuri osa kulkeutuu eri puolille elimistöä. (Kuva AOP)

Tatuointiväreissä käytettäviä aineita ei ole alun perin suunniteltu pistettäväksi ihon alle.

TURVALLISUUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on selvittänyt tatuointi- ja kestopigmentointivärien turvallisuutta. Tukes testautti yhteensä 20 tatuointi- ja kestopigmentointiväriä.

Kahdeksan testattua väriä sisälsi kemikaaleja, jotka saattavat aiheuttaa syöpää tai haitata lisääntymistä. Värit sisälsivät erilaisia aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä tai raskasmetalleja. Tukes on ollut yhteydessä värejä myyneisiin yrityksiin ja velvoittanut yrityksiä ottamaan terveydelle vaaralliset tatuointivärit pois myynnistä.

Tukesin testaamat värit hankittiin kotimaisilta yrityksiltä, yhdestä EU-alueelle sijoittuneesta verkkokaupasta ja yhdestä EU:n ulkopuolisesta verkkokaupasta. Testatuista väreistä kuusi oli pigmentointeihin tarkoitettuja värejä ja 14 tatuointivärejä.  Viranomaiset eivät Suomessa aiemmin ole testanneet tatuointi- ja kestopigmentointivärejä.

Väreistä testattiin, sisältävätkö ne aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH- yhdisteitä tai raskasmetalleja, esimerkiksi lyijyä tai nikkeliä. Useat näistä aineista luokitellaan terveydelle vaarallisiksi aineiksi, muun muassa syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi, lisääntymiselle vaarallisiksi eli niin sanotuiksi CMR-aineiksi sekä ihoa herkistäviksi ja ärsyttäviksi aineiksi.

Tutkimustulosten perusteella näiden aineiden tiedetään tai epäillään aiheuttavan haittavaikutuksia ihmisissä tai koe-eläimissä.

Kuvassa kaikki kahdeksan tatuointi- ja kestopigmentointiväriä, joista löytyi liian korkeita pitoisuuksia terveydelle vaarallisia aineita.
Kuvassa kaikki kahdeksan tatuointi- ja kestopigmentointiväriä, joista löytyi liian korkeita pitoisuuksia terveydelle vaarallisia aineita. (Kuva Tukes)

Testattujen aineiden pitoisuudet kahdeksassa tuotteessa ylittivät Euroopan neuvoston tatuointi- ja kestopigmentointivärejä koskevan suosituksen enimmäispitoisuusrajat. Pitoisuusrajat on annettu väestön terveyden turvaamiseksi. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan tuote ei saa aiheuttaa vaaraa terveydelle.

Tatuointi- ja kestopigmentointivärien aineista vain osa jää tatuointikohtaan ja suuri osa kulkeutuu eri puolille elimistöä. Aineille altistuminen voi kestää koko eliniän ajan.

– Tatuointiväreissä käytettyjä aineita ei ole alun perin suunniteltu pistettäväksi ihon sisään, eikä niiden turvallisuutta ole juurikaan tutkittu tässä käyttötarkoituksessa. Testauksessa löydettiin muun muassa 4-metyyli-m-fenyleenidiamiiinia, bentso(a)pyreenia, kadmiumia, lyijyä ja nikkeliä.  Tatuointivärien sisältämät vaaralliset aineet saattavat aiheuttaa riskejä ihmisen terveydelle. Riittämättömien tutkimustietojen vuoksi turvallisen pitoisuusrajan asettaminen ei usein ole mahdollista, ylitarkastaja Petteri Talasniemi Tukesista kertoo.

Tatuointivärien sisältämät herkistävät aineet ja ärsyttävät aineet voivat aiheuttaa allergista kosketusihottumaa ja muita paikallisia ihoreaktioita. Tatuointivärien ja syövän välisestä yhteydestä ei ole saatavilla riittävästi tutkimustietoa, eli varmaa tietoa yhteydestä ei ole.

– Tatuointivärien sisältämistä syöpä- ja lisääntymisvaarallisista aineista aiheutuvia terveysriskejä ei voida kuitenkaan poissulkea. Aineet saattavat lisätä ihmisellä syövän riskiä, olla haitallisia lisääntymiselle tai aiheuttaa muita haittoja, Petteri Talasniemi sanoo.

EU:ssa valmistellaan parhaillaan tatuointi- ja kestopigmentointivärejä koskevaa uutta lainsäädäntöä. Tällä hetkellä EU:ssa ei ole tatuointi- ja kestopigmentointiväreille omaa lainsäädäntöä. Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n mukaan värien sisältämät CMR-aineet ja ihoa herkistävät aineet aiheuttavat väestölle terveysriskejä. Jotta riskejä voitaisiin vähentää, ECHA esittää väreissä käytettäville aineille EU-laajuisia rajoituksia.

Tukesin testauttamien kahdeksan tuotteen vaarallisten aineiden pitoisuudet ylittivät myös ECHA:n lausunnossa asetetut enimmäispitoisuusrajat. Koska melkein puolessa nyt testatuissa tuotteissa enimmäispitoisuusrajat ylittyivät, Tukes tulee jatkamaan tatuointivärien valvontaa myös tulevina vuosina.

Lue myös: Tulli löysi syöpäriskiä lisäävää akryyliamidia – useista kekseistä ja perunalastuista

Tatuointivärien tuotenimet ja -erät

Erät, joissa havaittiin liian suuria pitoisuuksia aromaattisia amiineja PAH-yhdisteitä tai raskasmetalleja:

1 Intenze The Alex De Pase Series, Magenta, (Lot SS265)

2 Arte Stylo, Café (LOT 180624)

3 BioTouch micro pigments black, erä no: 30845

4 Mastor permanent make up dark pink M307, MGF:2016.03.12 EXP 2019.03.12

5 Dynamik BLK LOT: 12026230

6 Bloodline all purpose black exp:01/22

7 Color King Black

8 Color King Orange

Tukesin testauttamien värien testitulokset ovat eräkohtaisia.

Kommentoi Facebookissa