Turvapaikanhakijoiden määrä on romahtanut vuodessa

Turvapaikkaa haki Suomesta vuonna 2016 yhteensä 5 657 henkilöä, kun vuonna 2015 vastaava luku oli peräti 32 476.

Turvapaikkaa haki Suomesta vuonna 2016 yhteensä 5 657 henkilöä, kun vuonna 2015 vastaava luku oli peräti 32 476. (Kuva AOP)

Turvapaikkapäätöksiä tehtiin neljä kertaa enemmän ja niistä suurin osa oli kielteisiä.

TURVAPAIKANHAKIJAT Maahanmuuttovirasto Migri on julkistanut vuoden 2016 tilastot. Turvapaikkaa haki Suomesta vuonna 2016 yhteensä 5 657 henkilöä, kun vuonna 2015 vastaava luku oli peräti 32 476. Päätöksiä turvapaikka-asioissa tehtiin noin neljä kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä noin 28 200.

Turvapaikkapäätöksistä oli myönteisiä 27 prosenttia eli 7 745 kappaletta, kielteisiä 51 prosenttia (14 282), rauenneita 14 prosenttia (3 855) ja tutkimatta jätettyjä kahdeksan prosenttia (2 326).

– Jos unohdetaan poikkeukselliset vuodet 2009 jolloin oli 5 988 hakijaa ja vuosi 2015, vuosittainen turvapaikanhakijamäärä on vaihdellut viimeisen 10 vuoden aikana 3 000 ja 4 000 välillä. Vaikka viime vuoden hakijamäärä on paljon pienempi kuin edellisvuonna, on se vielä tämän keskiarvon yläpuolella, turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo sanoo.

Ensimmäistä oleskelulupaa haki vuonna 2016 yhteensä 26 071 henkilöä. Eniten oleskelulupaa haettiin perhesiteen perustella, yhteensä 10 579 hakemusta.

Vireille tulleet oleskelulupahakemukset 2011-2017
Vireille tulleet oleskelulupahakemukset 2011-2017 (arvio). Tilasto Migri.

Mahdollisuus hakea oleskelulupaa inkerinsuomalaisena paluumuuttajana päättyi viime kesänä. Hakemuksia tuli vireille vuonna 2016 yhteensä 472, kun niitä tuli edellisenä vuonna 224, hakemusten määrä siis lähes tuplaantui. Tehdyistä oleskelulupapäätöksistä 85 prosenttia oli myönteisiä.

Suomen kansalaisuutta haki 11 918 henkilöä vuonna 2016, mikä on lähes yhtä paljon kuin edellisvuonna. Eniten kansalaisuutta hakivat venäläiset, somalialaiset, irakilaiset, virolaiset ja afganistanilaiset.

Kansalaisuuspäätöksen sai 12 088 henkilöä. Päätöksistä myönteisiä oli 80 prosenttia ja kielteisiä 20 prosenttia. Myönteisten päätösten osuus kasvoi vuodentakaisesta, jolloin niitä oli 8 281.

– Yleisin syy kielteiseen päätökseen oli joko puutteellinen kielitaito tai epäselväksi jäänyt henkilöllisyys, kertoo Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikön tulosalueen johtaja Ulla Vainikka.

Vuoden 2016 tammi-helmikuussa Suomessa oli 227 vastaanottokeskusta ja niissä noin 29 000 asukasta. Vuoden kuluessa keskusten määrää karsittiin turvapaikanhakijamäärän laskettua: nyt keskuksia on 126 ja niissä asukkaita noin 16 000, ja yksityismajoituksessa asuu noin 3 700 turvapaikanhakijaa.

Vuoden 2016 aikana yhä useampi turvapaikanhakija onkin majoittunut yksityismajoituksessa ystävien tai sukulaisten luona. Tällä hetkellä yksityismajoituksessa asuu noin 19 prosenttia turvapaikanhakijoista. Koska turvapaikanhakijamäärä on ollut viime vuonna edellistä vuotta huomattavasti pienempi, lakkautetaan vastaanottokeskuksia vielä lisää.

Turvapaikanhakijoiden määrä kuukausittain vuonna 2016.
Turvapaikanhakijoiden määrä kuukausittain vuosina 2015-2017. Tilasto Migri.

Maahanmuuttovirasto on varautunut myös turvapaikanhakijoiden määrän äkilliseen kasvuun, vaikka se tällä hetkellä näyttääkin epätodennäköiseltä.

– Vastaanottokeskuksien paikkamäärää voidaan nopeasti nostaa tuhansilla ja hätämajoituspaikkoja voidaan perustaa, jos tarve vaatii, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen.

Maahanmuuttovirasto arvioi, että tänä vuonna jätetään viime vuotta enemmän hakemuksia sekä oleskelulupa- että kansalaisuusasioissa. Turvapaikkahakemusten määrää sen sijaan on vaikea ennustaa.

Nyt turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen on maltillista, ja jos nykyinen tilanne jatkuu, tulee turvapaikanhakijoita Suomeen selvästi vähemmän kuin 10 000. Maahanmuuttovirasto seuraa tilannetta ja on valmis reagoimaan mahdollisiin muutoksiin. Kansalaisuushakemusten määrän odotetaan tänä vuonna kasvavan niin, että hakemuksia jätetään 12 000.

Kommentoi Facebookissa