Työttömyys laskee voimakkaasti – erityisen nopeasti pitkäaikaistyöttömien määrä

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteensa työministeri Jari Lindströmin johdolla.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteensa työministeri Jari Lindströmin johdolla. (Kuva Valtioneuvoston kanslia/ Laura Kotila)

Tänä vuonna työttömiä työnhakijoita ennustetaan olevan yhteensä noin 314 000.

TYÖTTÖMYYS Työttömien työnhakijoiden määrä työnvälitystilastossa laskee parhaillaan nopeammin kuin edellisessä työmarkkinaennusteessa odotettiin. Pitkäaikaistyöttömien määrän ennustetaan vähenevän tänä vuonna voimakkaasti.

Työllisyys kasvaa tänä ja ensi vuonna kohtalaisesti, arvioi työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste. Työllisyys kasvaa ennusteen mukaan vuonna 2017 noin 15 000 hengellä ja ensi vuonna noin 12 000 hengellä. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan tänä vuonna 69,4 prosenttiin ja ensi vuonna 69,9 prosenttiin.

– Työllisyysasteen nousu on osin seurausta työvoiman kysynnän kasvusta, mutta selittyy osin myös työikäisten määrän supistumisella, neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo toteaa.

Teollisuuden elpyminen tukee etenkin palvelusektorin työllisyyttä. Palvelualalla työllisyyden ennustetaan kasvavan vuosittain noin 8 000–10 000 hengellä. Rakennusalalla työllisyys kasvaa tänä vuonna noin 6 000 hengellä, mutta kasvun odotetaan hidastuvan ensi vuonna.

Työttömyysaste laskee työmarkkinaennusteen mukaan tänä vuonna 8,4 prosenttiin. Ensi vuonna työttömyysasteen arvioidaan laskevan edelleen 8 prosenttiin.

Työttömien työnhakijoiden määrä työnvälitystilastossa laskee parhaillaan nopeammin kuin edellisessä työmarkkinaennusteessa odotettiin. Tänä vuonna työttömiä työnhakijoita ennustetaan olevan yhteensä noin 314 000, mikä on keskimäärin 35 000 vähemmän kuin viime vuonna. Ensi vuonna työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan laskevan 30 000:llä ja vuonna 2019 yhteensä 15 000:llä.

Erityisen nopeasti laskee pitkäaikaistyöttömien määrä. Heidän osuutensa työttömistä ennustetaan putoavan selvästi tämän vuoden aikana. Laskun odotetaan kuitenkin tasaantuvan vuodesta 2018 lähtien.

Ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä laskee tänä vuonna 23 000:lla viime vuoteen verrattuna, jolloin pitkäaikaistyöttömiä oli 124 000. Ensi vuonna pitkäaikaistyöttömiä arvioidaan olevan 85 000 ja vuonna 2019 noin 78 000.

– Suomen talouden kasvu ja hallituksen työllisyystoimet alkavat hiljalleen näkyä myös työllisyysluvuissa. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys ovat selvässä laskussa, työministeri Jari Lindström sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu rakenteelliseen aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta sekä Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.

Kommentoi Facebookissa