Uhanalainen naali yritti pesiä Enontekiön tunturialueella – naapurimaissa naalilla menee paremmin

Tänä vuonna havaittiin pesintäyritys, mutta se valitettavasti epäonnistui.

Tänä vuonna havaittiin pesintäyritys, mutta se valitettavasti epäonnistui. (Kuva Metsähallitus)

Naalin pelastamiseksi toimitetaan muun muassa ruokinta-automaatteja lajin elinalueelle.

NAALI Uhanalainen naali on Metsähallituksen Luontopalvelujen vastuulaji. Metsähallitus ja WWF:n kanssa yhdessä koulutetut vapaaehtoiset tarkastavat vuosittain naalinpesiä lajin tilan selvittämiseksi.

Viime kesänä eläinasiantuntijat havaitsivat, että tietyllä Enontekiön tunturialueella liikkui kaksi naalia. Tämän naaliparin myös huomattiin asuttavan pesää ja naalit olivat muun muassa kaivaneet pesän koloja.

Valitettavasti heinäkuussa tehdyissä pesätarkastuksissa pesintäyrityksen todettiin kuitenkin epäonnistuneen. Epäonnistumisen syynä saattoi olla myyrien ja erityisesti sopulien määrän romahdus pesinnän aloitusvaiheen aikana. Tunturialueella sopuleilla on iso merkitys naalien pesinnän onnistumisiin. Heikkoina sopulivuosina naali ei yleensä pesi lainkaan.

Naalin onnistuneita pesintöjä ei ole havaittu Suomesta yli kahteen vuosikymmeneen, vaikka naaleja liikkuukin Lapin tuntureilla vuosittain jonkin verran. Ruotsissa ja Norjassa on todettu tänä vuonna yhteensä ainakin 73 naalipentuetta. Suomea lähimmät pesinnät olivat Norrbottenin läänissä Ruotsissa ja Varangin niemimaalla Norjassa.

Juttuvinkki: Naali on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi – ei yhtään pesintää viime vuonna

Naalin tilanteen parantamiseksi on menossa kolmivuotinen InterregNordin rahoittama hanke. Hankealue käsittää Suomessa Enontekiön ja Utsjoen tunturialueet sekä Ruotsin ja Norja pohjoisimmat osat. Hankkeen tavoite on parantaa naalin suojelutilannetta, ja keinoina ovat muun muassa yhteistyön tiivistäminen eri maiden välillä, naalin lisäruokinta, ketunmetsästys ja tiedotus.

Suomessa ruokinta-automaatteja on nyt kaikkiaan 17, ja niitä on tarkoitus lisätä jonkin verran. Naalin kilpailijalajia, kettua, metsästettiin viime talvena naalin potentiaalisilla pesimäalueilla lähes 400. Kettu on viime vuosina levittäytynyt yhä enemmän pohjoiseen naalin elinalueelle.

Suomessa naalin seurantaa ja käytännön suojelutoimia hoitaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Tänä vuonna WWF perusti uudelleen naalityöryhmän, jossa on Metsähallituksen Luontopalvelujen ja WWF:n lisäksi mukana myös lajin seurantaa ja suojelutoimia tekeviä vapaaehtoisia.

WWF osallistuu naalin lisäruokintaan hankkimalla automaateissa käytettävää koiranruokaa sekä riistakameroita sekä rekrytoimalla ja kouluttamalla vapaaehtoisia kenttätöihin.

Lue myös: Naali voi pesiä taas Suomessa – vapaaehtoisia koulutetaan tutkimaan vanhoja pesäpaikkoja

Kommentoi Facebookissa