Valkohäntäpeurakannan kasvua pyritään rajoittamaan – koko maassa 80 000 peuraa

Saadun saaliin perusteella voidaan arvioida noin 30 prosenttia Suomen valkohäntäpeuroista elävän Varsinais-Suomen alueella.

Saadun saaliin perusteella voidaan arvioida noin 30 prosenttia Suomen valkohäntäpeuroista elävän Varsinais-Suomen alueella. (Kuva Fotolia)

Varsinais-Suomeen myönnettiin ennätysmäärä valkohäntäpeuran pyyntilupia.

METSÄSTYS Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan valkohäntäpeurakanta on Suomessa voimakkaassa kasvussa. Koko maan kanta-arvio on 80 000 eläintä.

Valkohäntäpeura on erityisesti Varsinais-Suomen tärkein riistaeläin. Saadun saaliin perusteella voidaan arvioida noin 30 prosenttia Suomen kannasta elävän alueella. Kannan kasvun ja sen aiheuttamien vahinkojen lisääntymisen johdosta metsästäjät hakivat syksylle 2017 ennätysmäärän pyyntilupia.

Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen toimialueelle on myönnetty syksyn metsästyskaudelle pyyntilupia 10 335 kpl valkohäntäpeuralle ja 1 726 kpl hirvelle. Valkohäntäpeuralla lupamäärä kasvoi noin 15 prosenttia ja hirvelle noin 6 prosenttia. Lupamäärien perusteella syksyn metsästyksessä tullaan kaatamaan ennätysmäärä hirvieläimiä Varsinais-Suomen alueella.

Tavoitteena on myös, että ammutuista aikuisista valkohäntäpeuroista olisi yli puolet naaraita. Aikuisia naaraita vähentämällä vähennetään myös valkohäntäpeurakannan tuottavuutta. Metsästyskaudella 2016–2017 naaraiden osuus aikuisista oli 56 prosenttia.

Valkohäntäpeuran metsästys voidaan aloittaa vahtimalla 1.9.2017 alkaen ja metsästys muilla menetelmillä syyskuun viimeisenä lauantaina 30.09.2017. Muutoksella pyritään helpottamaan hirvieläinten metsästystä sekä ehkäisemään vahinkojen syntymistä tunnetuilla kolariherkillä alueilla.

Aikaisempaan poiketen ja voimassa olevan metsästysasetuksen mukaan myös hirven metsästys voidaan aloittaa vahtimalla pellolta 1.9.2017 alkaen. Metsästys muilla menetelmillä alkaa lokakuun toisena lauantaina 14.10.2017.

Kommentoi Facebookissa