Valtakunnallisista koronarajoituksista luovutaan – yleisötilaisuuksien rajoitukset lieventyvät

Jotta rajoituksia voidaan purkaa hallitusti, STM:n mukaan on tärkeää, että viranomaiset alueilla laativat omat suunnitelmansa.

Jotta rajoituksia voidaan purkaa hallitusti, STM:n mukaan on tärkeää, että viranomaiset alueilla laativat omat suunnitelmansa. (Kuva Nina Palin/ Valtioneuvoston kanslia)

STM ohjaa kaikki alueet luopumaan toimenpidetasoihin liitetyistä kuuden hengen kokoontumisrajoituksista.

KORONAVIRUS Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätöksen, jonka mukaan koronaepidemian torjunnassa luovutaan valtakunnallisista toimenpidetasoista. Koronaviruksen torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia.

STM ohjaa kaikki alueet luopumaan toimenpidetasoihin liitetyistä lisätoimenpiteistä, kuten kuuden hengen kokoontumisrajoituksista. Vaikka toimenpidetasoista luovutaan, alueita ohjataan edelleen noudattamaan suosituksia ja rajoituksia alueellisen epidemiavaiheen mukaisesti.

Hybridistrategian toimintasuunnitelmassa epidemian tilannekuva jaetaan kolmeen vaiheeseen: perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Muutokset toimenpiteissä ovat suurimmat kiihtymisvaiheen alueilla. Niissä voisi jatkossa avata julkisia tiloja, kuten kirjastoja ja museoita, sallia esimerkiksi ulkotiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan ja järjestää yleisötilaisuuksia osallistujarajoituksin.

Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset rajoituksista ja suosituksista harkintansa ja lainsäädännön perusteella. STM painottaa rajoitusten purkamisessa suunnitelmallisuutta sekä monipuolista ja laajaa arviointia.

Jotta rajoituksia voidaan purkaa hallitusti, ministeriön mukaan on tärkeää, että viranomaiset alueilla laativat omat suunnitelmansa. Rajoitusten purkamisessa on otettava huomioon lapset ja nuoret ensin -periaate ja pidettävä kiinni terveysturvallisista toimintatavoista.

Alueelliset toimenpiteet ovat avainasemassa tartuntojen leviämisen estämisessä ja epidemian uudelleenkiihtymisen torjunnassa. Jos epidemiatilanne vaikeutuu, siihen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti ottamalla käyttöön tehokkaita ja epidemiologisesti tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä.

STM on käynnistänyt hybridistrategian toimintasuunnitelman ja epidemiavaiheisiin liitettyjen suositusten päivittämisen. Suosituksissa noudatetaan nykyistä toimintasuunnitelmaa siihen asti, että päivitystyö on valmis.

Lue myös: Kritiikki koronatoimia kohtaan on politisoitunut – matkustusrajoituksia ulkomailta pidetään liian lievinä

Kommentoi Facebookissa