Väylävirasto suunnittelee nopeusrajoitusten laskemista – ”Ei merkittäviä hyötyjä Lapin teillä”

Lapin kauppakamarin mukaan ehdotettu muutos vaikeuttaisi paikallisen väestön ja yritysten liikkumista. (Kuva Sampo Kiviniemi/ Vastavalo)

Lapin kauppakamarin mielestä muutoksia esitetään ilman riittäviä perusteita tai vaikutusten arviointia.

LIIKENNETURVALLISUUS Väylävirasto on tehnyt esityksen maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivittämisestä. Päivitys liittyy liikenneturvallisuusstrategiaan, jonka mukaan ajonopeuksien laskemista kapeilla teillä selvitetään.

Väyläviraston ehdotus vaikuttaa koko Suomen teillä noin 1 800 kilometrin pituudella. Nopeusrajoitus alenisi niillä tieosuuksilla, joissa on yksi ajorata kumpaankin suuntaan ilman keskikaidetta. Näillä alueilla nykyiset 100 km/h nopeusrajoitukset laskisivat 80 km/h:ssa.

Näistä teistä suurin osa sijoittuu Lappiin. Lapin kauppakamari huomauttaa, että erityisenä kärsijänä on Rovaniemelle ja Rovaniemeltä pois päin suuntautuva liikenne. Myös Lapin matkailukeskusten saavutettavuus heikkenisi. Nopeusrajoitukset olisivat muuttumassa esimerkiksi Rovaniemi–Kittilä–Muonio, Vikajärvi –Kemijärvi, Rovaniemi–Ranua, Rovaniemi–Posio ja Rovaniemi–Pello tieosuuksilla.

Lapin kauppakamari vastustaa nopeusrajoitusten laskemista, koska muutos vaikeuttaa lappilaisten elämää ja yritysten toimintamahdollisuuksia heikentämällä Lapin alueiden saavutettavuutta.

– Tehty ehdotus on alueellisesti epätasa-arvoinen. Suurin osa teistä, joilla nopeusrajoitus muuttuisi, on Lapissa. Täällä välimatkat ovat jo muutoinkin pitkiä. Jos esitys toteutuu sellaisenaan niin Lapissa matka-ajat pitenevät ja saavutettavuus heikkenee. Tämä koskee niin lappilaisten arkea kuin matkailuelinkeinoa ja kevyempiä kuljetuksia tekeviä kuljetusyrityksiä, toteaa kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Hanna Baas.

Muutoksien perusteluiksi esitetään onnettomuuksien, polttoaine- ja CO2 -päästökustannusten vähentämistä. Väyläviraston ehdotuksessa säästövaikutus on kuitenkin pieni ja uudistuksessa puhutaan nimellisestä 6 miljoonan euron säästöstä. Säätöjen toteutuminen ei ole varmalla pohjalla.

Nopeuksien alentaminen johtaisi todennäköisesti ohitustilanteiden määrän kasvuun ja sitä kautta uudistus lisäisi onnettomuusriskiä. Lapin kauppakamarin arvion mukaan ehdotuksen vaikutus liikenneturvallisuuteen ei ole todennettavissa, mikä heikentää esityksen perusteluiden uskottavuutta.

Liikenneturvallisuuden näkökulmasta tehokkaimpia toimia ovat tiestön korjausvelan vähentäminen ja riittävä kunnossapito.

Lue myös: Liikennevakuutuslain uudistus koskee myös sähköpolkupyöriä – selvitä testillä tarvitsetko vakuutuksen

Kommentoi Facebookissa