Viranomaiset tarkastivat takseja yhteisoperaatiossa – yli joka neljänneltä löytyi huomautettavaa

Vastaavia valvontoja järjestetään jatkossa eri puolilla Suomea.

Vastaavia valvontoja järjestetään jatkossa eri puolilla Suomea. (Kuva Anne Anttila)

Taksiliikenteen harjoittamista koskeviin säännöksiin on tullut muutoksia tänä vuonna.

TAKSILIIKENNE Poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, verohallinto ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ovat yhteistuumin ryhtyneet valvomaan taksiliikennettä eri puolilla Suomea.

Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomaistaho tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita. Poliisin näkökulmana yhteisvalvonnassa on liikenneturvallisuus.

– Tämä yhteisvalvonta on yksi valvontaviranomaisten yhteistyön muoto, ja siitä on tehty nyt taksivalvonnan toimintamalli. Lisäksi jokainen viranomainen suorittaa valvontaa itsenäisesti omaan toimialaansa kuuluvien tehtävien osalta, poliisiylitarkastaja Hannu Kautto Poliisihallituksesta sanoo.

Oulun seudulla yhteisvalvonta järjestettiin 22.–24.10. 2021. Valvonnassa tarkastettiin toista sataa taksia, joista yli neljänneksessä oli huomautettavaa. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta asiat olivat kunnossa, mutta muiden säädösten noudattamisessa oli huomautettavaa. Etenkin tietojen esillä pitämisessä oli puutteita.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Onnisen mukaan kuljettajat eivät aina tienneet, mitä asiakirjoja heidän piti valvojille esittää.

– Poliisi valvoo myös, että ajossa on mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja ja että luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi ovat matkustajan nähtävillä. Lisäksi poliisi valvoo, että kuljettajalla on ajolupa, ajoneuvossa on asianmukainen taksivalaisin ja että ajoneuvossa on taksamittari tai muu vastaava laite tai järjestelmä. Lisäksi taksiliikennettä harjoittavan ajoneuvon tulee olla rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen, Onninen sanoo.

Vastaavia valvontoja järjestetään jatkossa eri puolilla Suomea. Onnisen mukaan poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten kuljettajan ajokuntoa ja ajoneuvon liikennekelpoisuutta.

Traficom valvoo, että taksiliikennettä koskevia velvollisuuksia noudatetaan säädösten tai sen nojalla annettuja määräyksien mukaisesti, muun muassa sitä, että hintatiedot on esitetty asianmukaisesti. Verohallinto valvoo verotukseen liittyviä asioista.  Valvonnoissa esiin nousseiden tapausten ilmoituskäyttäytymistä seurataan muun muassa tulorekisterin avulla.

Työsuojeluviranomaisen osuus valvonnassa on ulkomaisen työvoiman käyttö. Tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Taksiliikenteen harjoittamista koskeviin säännöksiin on tullut muutoksia tänä vuonna. Muutokset ovat tulleet voimaan vaiheittain. Toukokuusta lähtien taksiliikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on muun muassa tullut käyttää taksivalaisinta ja liikennettä harjoitettaessa tulee ajoneuvossa olla mukana taksiliikennelupa tai sen jäljennös, taikka muun luvan nojalla liikennöivien osalta asianmukainen selvitys.

Syyskuussa astuivat voimaan tietojen keräämistä koskeva velvoite sekä taksamittarin käyttämistä ja hinnoittelua koskevat muutokset.

Lue myös: Verottajan tehovalvonta – taksiyrittäjien kirjanpidoista puuttuu tuloja 1,2 miljoonan euron edestä

Kommentoi Facebookissa